Guies Queferquan

El Govern publica les guies "Quèferquan" per atendre necessitats relacionades amb l'habitatge

query_builder   3 març 2014 08:00

event_note Nota de premsa

El Govern publica les guies "Quèferquan" per atendre necessitats relacionades amb l'habitatge

•    S’ha editat tres guies en què s’explica a la ciutadania els recursos que la Generalitat de Catalunya ha posat en marxa per fer front als problemes relacionats amb el pagament de l’habitatge i per evitar arribar a situacions irreversibles

•    Durant l’any 2013 mes de 24.000 famílies van rebre algun tipus d’ajut,  amb un import mitjà que supera els 2.000 euros

La crisi econòmica ha comportat que moltes famílies catalanes hagin de fer front a problemes per pagar el seu pis, tant si és de lloguer com mitjançant un préstec hipotecari. El Govern, mitjançant l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, ofereix un ample ventall d’ajuts i de recursos a les persones que tenen problemes per pagar el lloguer o la hipoteca del seu pis.


Tot i la difusió que es fa d’aquests recursos, sovint els ciutadans s’adrecen a l’Administració buscant una informació sistematitzada i detallada de totes les prestacions al seu abast, o bé mirant de conèixer en més detall les condicions del seu contracte. És per aquest motiu que l’Agència de l’Habitatge ha elaborat tres guies que recopilen i ordenen totes les dades necessàries perquè les famílies puguin prendre les seves decisions relacionades amb l’habitatge:


•    Quèferquan Ajuts i Recursos: Aquesta guia explica el tipus d’ajuts i recursos disponibles per fer front a les dificultats de pagament que puguin sorgir (ajuts per pagar el lloguer, prestacions d’urgència, possibilitat d’accedir a habitatges a preus assequibles, assessorament per a les famílies que no poden pagar les quotes de la hipoteca, etc.).
•    Quèferquan Lloguer: S’adreça a aquelles persones que no poden pagar els rebuts del lloguer i això pot comportar la pèrdua de l’habitatge, ja que l’impagament obre la porta perquè el propietari o l’administrador de la finca pugui iniciar un procés de desnonament.
•    Quèferquan Hipoteca: És una Guia d’actuació per les persones amb dificultats per pagar la hipoteca de l’habitatge habitual.
Aquestes guies, tot i que s’han distribuït mitjançant les oficines locals d’habitatge i els consells comarcals per apropar la informació a tothom, també es poden consultar en format PDF a la web de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

Balanç de les actuacions en matèria d’habitatge  2013
Durant l’any 2013, més de 24.167 famílies en risc van rebre algun tipus d’ajut, amb un import mitjà que supera els 2.000 euros.


En són un exemple les prestacions urgents (ajudes que s’han concedit per pagar les quotes de lloguer o de les hipoteques de manera urgent, així com les ajudes a persones desnonades perquè puguin accedir a un altre habitatge). En total s’han concedit 2.703 ajuts durant l’any 2013
Els ajuts al lloguer són prestacions amb convocatòria anual d’ajuts que es concedeixen amb la finalitat de reduir la quota de lloguer a les persones que tenen rendes baixes. En total s’han concedit 18.919 ajuts al lloguer durant l0any 2013.


Els Ajuts implícits també són ajuts per ajudar a pagar el lloguer a aquelles persones que viuen en algun habitatge administrat per l’Agència d’Habitatge de Catalunya. Durant el 2013 s’han concedit 1.687 ajuts.


Encara que no concedeix ajuts, el servei Ofideute juga un paper important en la resolució dels conflictes que es plantegen en aquest àmbit. Ofideute atén les famílies amb problemes per pagar les quotes d’hipoteca i mira d’arribar, amb les entitats financeres, a solucions beneficioses per les dues parts, cercant solucions pactades. L’any 2013 es van iniciar 3.109 expedients, dels quals en 400 casos s’ha arribat a una solució pactada.


La Mesa d’Emergències de la Generalitat, que atorga habitatges de manera urgent a les famílies que estan en risc d’exclusió social, ha ofert a 360 famílies durant l’any 2013.


Els Habitatges d’inclusió, són pisos cedits a entitats o associacions sense afany de lucre per atendre casos d’urgència social. En total, se n’han concedit 98 durant l’any 2013.

Més de 800.000 ciutadans atesos
La Generalitat, mitjançant el telèfon 012 i l’atenció telefònica que presten les diverses seus de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, ha atès durant l’any 2013 un total de 190.558 trucades d’aspectes relacionats amb l’habitatge. Presencialment s’ha atès a 656.688 persones i per altres mitjans (correu, correu electrònic, etc.) s’han respost un total de 7.222 casos.

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined