El Govern autoritza la subhasta de 13 edificis per un preu total de sortida de 215 milions d'euros

El Govern autoritza la subhasta de 13 edificis per un preu total de sortida de 215 milions d'euros

query_builder   4 març 2014 16:41

event_note Nota de premsa

El Govern autoritza la subhasta de 13 edificis per un preu total de sortida de 215 milions d'euros


  • Els 13 immobles, que es vendran en un únic lot, són a la ciutat de Barcelona
  • El comprador haurà de formalitzar un contracte de lloguer de 5 anys per a 6 dels immobles i de 20 anys per a la resta
 
El Govern ha autoritzat a la Direcció General del Patrimoni a convocar la subhasta pública de 13 immobles, mitjançant el procediment de presentació d'ofertes en sobre tancat, per un preu de sortida de 215 milions d’euros. Els tretze edificis, que es vendran en un sol lot, són a Barcelona i actualment acullen dependències administratives de la Generalitat de Catalunya. També ha donat el vistiplau a liquidar anticipadament els censos emfitèutics que graven els immobles, un cop s’hagin venut. L’adjudicatari haurà de formalitzar un contracte d’arrendament per a un període màxim de 5 anys pels edificis 1 a 6 del llistat adjunt, i de fins a 20 anys pels següents.
 
La subhasta pública es convocarà en els propers dies.
 
Via
Preu venda 1a subhasta
Preu venda 2a subhasta
1.     Casp, 24-26
23.480.217,64 euros
18.784.174,11 euros
2.     Gran Via, 639
12.920.846,74 euros
10.336.677,39 euros
3.     Pamplona, 103-113
22.295.148,66 euros
17.836.118,93 euros
4.     Avinguda Meridiana, 38
10.850.654,57 euros
8.680.523,66 euros
5.     Pere IV, 134-146
28.462.486,59 euros
22.769.989,27 euros
6.     Ausiàs Marc, 36-40
15.068.914,48 euros
12.055.131,58 euros
7.     Via Laietana, 2
13.710.317,16 euros
10.968.253,73 euros
8.     Passeig del Taulat, 266
35.252.129,37 euros
28.201.703,50 euros
9.     Girona, 20-22
10.010.589,65 euros
8.008.471,72 euros
10.   La Rambla, 6 i 8 i ptge de la Banca, 2-4
12.356.770,86 euros
9.885.416,69 euros
11.   Pg. de Sant Joan, 39-41(palauet) i Diputació, 355 (edifici alt més l’adossat)
21.963.466,69 euros
17.570.773,35 euros
12.   Pg. de Sant Joan, 45 (local primer i segon)
1.748.774,95 euros
1.399.019,96 euros
13.   Diputació, 353 (annex a l’edifici alt del c/ Diputació, 355)
7.077.417,24 euros
5.661.933,79 euros
TOTAL:
215.197.734,60 euros
172.158.187,68 euros
Pla de racionalització del patrimoni
 
L’operació s’emmarca en el pla de racionalització del patrimoni que el Govern va dissenyar per aconseguir reduir dèficit públic amb l’import íntegre de l’operació i reduir endeutament. Dels 23 edificis d’oficines que es van posar a la venda a finals del 2011, la Generalitat ja n’ha venut 21, 2 dels quals estan pendents de formalitzar (Via Laietana 69 i Diagonal 523-525), per un total de 331.637.624 euros. Aquestes vendes representen un estalvi de 15 milions anuals d’euros per a l’Administració catalana, en concepte de censos i despeses de manteniment dels immobles (impostos, assegurances, reparacions, etcètera).
 
Es tracta d’uns ingressos extraordinaris que s’han previst per equilibrar les finances catalanes, la mateixa fórmula que han utilitzat altres empreses i entitats en els darrers anys. Des d’un punt de vista financer, les operacions de venda d’edificis contribueixen a sanejar els comptes públics: mentre la totalitat de l’import ingressat es destina a reduir dèficit, la redempció dels censos contribueix a disminuir endeutament. Aquest tipus d’operacions permeten al Govern alliberar recursos immobilitzats en actius immobiliaris i dedicar-los a polítiques públiques més prioritàries en aquest moment.
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined