FCLC

El Govern aprova el Projecte de llei per compensar la disminució del Fons de Cooperació Local de 2013

query_builder   11 març 2014 15:41

event_note Nota de premsa

El Govern aprova el Projecte de llei per compensar la disminució del Fons de Cooperació Local de 2013

  • La pròrroga pressupostària de 2013 havia obligat a variar els criteris d’assignació dels fons de 2013, que es complementaran per igualar els imports totals percebuts l’any 2012
  • Els ajuntaments rebran una dotació complementària de fins a 52.670.662 euros, repartida en tres anualitats. La compensació destinada a consells comarcals ascendirà a 3.514.699,57 euros
El Govern ha aprovat el projecte de llei que permetrà compensar als ajuntaments els imports deixats de percebre arran de la variació dels criteris d’assignació dels Fons de Cooperació Local de Catalunya (FCLC) corresponents a l’exercici 2013. Per mitjà d’aquest acord, el Govern destinarà una dotació complementària al FCLC de 2013 per als ajuntaments per un import màxim de 52.670.662,40 euros, que repartirà en tres anualitats. Els consells comarcals, per la seva part, rebran una dotació complementària al Fons de Cooperació Local de 2014 d’un import màxim de 3.514.699,57 milions d’euros.
 
L’acord adoptat avui concreta el compromís del Govern al ple del Parlament del 23 de gener passat de contrarestar les quanties econòmiques que alguns ajuntaments catalans havien deixat de percebre per part de la Generalitat en la convocatòria del FCLC corresponent a 2013.
 
A causa de les restriccions pressupostàries que va comportar la pròrroga de l’exercici 2013, el Departament de Governació i Relacions Institucionals es va veure obligat a aplicar unes regles diferents per a la distribució dels FCLC per a ajuntaments. El criteri adoptat va prioritzar garantir la percepció d’ingressos als municipis amb majors necessitats, amb l’objectiu que la suma dels imports percebuts, corresponents a la participació en els ingressos de la Generalitat i de l’Estat, no fos inferior a la percebuda pels mateixos conceptes durant l’anualitat anterior.
 
Aquesta modificació en les regles de distribució dels FCLC només es justificava per l’excepcionalitat de la situació pressupostària i tenia un caràcter transitori. Per aquest motiu, el Govern ha decidit compensar municipis per mitjà de la dotació d’un fons per igualar els imports totals percebuts en concepte de Fons de Cooperació Local 2013 als imports percebuts durant l’any 2012, d’acord amb els criteris continguts a la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya de 2012.
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined