Altres acords del Govern

Altres acords del Govern

query_builder   18 març 2014 15:09

event_note Nota de premsa

Altres acords del Govern

El Govern renova el cicle formatiu de grau superior de processos i qualitat en la indústria alimentària
 
El Govern ha aprovat el decret que estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de processos i qualitat en la indústria alimentària, amb l’objectiu de renovar-lo amb nous continguts per tal d’adaptar-lo a les necessitats actuals del sector. Així mateix, el currículum s’ha adequat a la formació professional establerta a la LOE (Llei orgànica d’educació).
 
Aquest títol està desenvolupat en base al catàleg de qualificacions professionals de Catalunya que permet la integració dels sistemes educatiu i laboral en la formació professional. El nou currículum del cicle de grau superior amplia els continguts relacionats amb el desenvolupament de les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), de conservació i envasat dels aliments i d’automatització dels processos.
 
També té en compte elements com la protecció ambiental, a través del redisseny dels processos productius, l’ús de recursos naturals de manera eficient, l’aplicació de tecnologies netes de procés o la minimització, recuperació i reciclatge dels efluents i residus generats. El repte és augmentar la competitivitat del títol davant la internacionalització dels mercats i la globalització de l’economia.
 
D’aquesta manera, dóna resposta a les necessitats de les empreses alimentàries que enfoquen la seva activitat a la producció de productes de qualitat, associats a denominacions d’origen, identificacions geogràfiques protegides i a altres marques, i també a la seva comercialització a través de xarxes alternatives de venda.
 
El Govern aprova la modificació del decret que regula els serveis de compensació i liquidació de valors situats a Catalunya
 
El Govern ha acordat modificar l’article 1 del Decret 101/2009, de 23 de juny, pel qual es regulen els serveis de compensació i liquidació de valors situats a Catalunya. Concretament, el canvi consisteix a especificar que les operacions afectades per la norma “estan realitzades sobre valors admesos a negociació exclusivament en mercats d’àmbit autonòmic de Catalunya”.
 
Aquesta modificació respon a un criteri de seguretat jurídica, ja que, malgrat que el redactat original ja establia que l’objecte d’aplicació eren entitats situades a Catalunya, no s’especificava que l’àmbit d’aplicació del decret eren només els mercats d’àmbit autonòmic. Especialment, la norma regula les funcions del Servei de Compensació i Liquidació de la Borsa de Valors de Barcelona.
 
El Govern millora el sanejament del Vallès Occidental amb diverses actuacions a la depuradora de Viladecavalls
 
El Govern destinarà 242.000 euros a diverses actuacions a la depuradora de Viladecavalls est, a la comarca del Vallès Occidental. D’aquesta manera, es millora el tractament de les aigües residuals i es dota la depuradora de capacitat per assumir les necessitats de sanejament actuals i futures.
 
Actualment hi ha a Catalunya 458 depuradores en servei que sanegen les aigües residuals del 95,5% de la població.
 
El Govern cedeix al Consell Comarcal del Pallars Jussà el centre de tractament de residus municipals de Fígols de Tremp
 
El Govern ha aprovat autoritzar l’Agència de Residus de Catalunya a cedir gratuïtament al Consell Comarcal del Pallars Jussà el centre de tractament de residus municipals de Fígols de Tremp, integrat per una planta de compostatge i un dipòsit controlat.
 
La finca s’haurà de destinar obligatòriament a la ubicació d’instal·lacions ambientals per a la gestió de residus durant un termini mínim de trenta anys a partir de la data de signatura del document de cessió.
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined