El Govern impulsa l'impost als operadors de comunicacions electròniques per al foment de l'audiovisual i la difusió cultural digital

El Govern impulsa l'impost als operadors de comunicacions electròniques per al foment de l'audiovisual i la difusió cultural digital

query_builder   18 març 2014 15:27

event_note Nota de premsa

El Govern impulsa l'impost als operadors de comunicacions electròniques per al foment de l'audiovisual i la difusió cultural digital

  • L’impost té com a objectiu enfortir i ajudar la producció pròpia audiovisual en la línia del que fan la majoria de països europeus, en què les aportacions de fons públics són completades per les aportacions procedents de taxes

 

  • Es preveu que la recaptació anual per aquest tribut sigui de 20,5 milions d’euros 

 

  • El tribut tindrà una quota fixa de 0,25€/mes per cada connexió a Internet que les operadores tinguin contractada a Catalunya 

 

  • La proposta d’avantprojecte estableix explícitament que els operadors no podran repercutir en el contribuent l’import de les obligacions tributàries
El Govern ha aprovat avui la memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei de creació de l’impost sobre la provisió de continguts per part de prestadors de serveis de comunicacions electròniques per al foment del sector audiovisual i per a la difusió cultural digital.
 
El Govern impulsa així la creació d’un nou tribut aplicable a les companyies operadores d’Internet, amb una quota fixa de 0,25 euros/mes per cada connexió a Internet contractada en el territori de Catalunya, ja sigui a través de la telefonia fixa o de dispositiu mòbil. L’objectiu d’aquest impost és fomentar la producció i la millora de la competitivitat del sector audiovisual català.
 
L’impost no comportarà càrrega tributària a les persones que tenen contractat el servei d’accés als continguts existents en les xarxes informàtiques de comunicació. Així com l’Avantprojecte estableix explícitament que els operadors no podran repercutir en el contribuent l’import de les obligacions tributàries en assenyalar que «no podrà exigir del contribuent l’import de les obligacions tributàries satisfetes amb allò que estableix a l’article 36.3 de la Llei de l’Estat 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària». Serà l’Agència Tributària de Catalunya i els òrgans competents en matèria de consum les entitats que vetllaran pel compliment d’aquest mandat.
 
Es preveu que la recaptació anual per aquest tribut sigui de 20,5 milions d’euros.
 
El Govern considera necessària la creació d’aquest impost per enfortir i ajudar la producció pròpia audiovisual en la línia del que fan altres països europeus quan expressen l’excepció cultural per tal de defensar en positiu el seu el llegat cultural i lingüístic, la seva economia i l’ocupació en el sector de l’audiovisual. Així, el fons per al foment de l’audiovisual a França té un 11% d’aportacions dels fons públics, i un 89% procedents de tributs, en el cas d’Alemany, el 55% procedeix de fons públics i el 35% procedents de taxes, mentre que al Regne Unit el 60% procedeix de fons públics i el 30% de la loteria.
 
La recaptació d’aquest tribut de caràcter finalista, es destinarà a dotar dos fons:
 
a)    Fons per al foment de la indústria audiovisual.
L’impost constituirà una nova font d’ingressos que ha de permetre impulsar la indústria cinematogràfica i audiovisual en la línia dels fons a la producció establerts a la Llei de cinema de 2010.
 
b)    Fons de foment per a la difusió cultural digital.
L’impost estarà vinculat a actuacions que permetin la creació de continguts culturals digitals i la seva posada a disposició pública mitjançant polítiques de digitalització.
 
Una mesura per afrontar el context actual
 
L’impost vol afrontar la complexa situació en què es troba el sector. Entre el 2001 i el 2013, el nombre d’espectadors a les sales de cinema a Catalunya s’ha reduït pràcticament a la meitat; les aportacions dels pressupostos públics entre 2009 i 2013 s’han reduït a la meitat, majoritàriament per la desaparició dels fons procedents del Ministeri de Cultura; i les produccions catalanes compten amb un pressupost mitjà que no arriba als 2,5 milions d’euros, un pressupost que no és competitiu en el mercat audiovisual global.
 
L’impost tindrà un impacte favorable en el sector cinematogràfic i audiovisual perquè permetrà una millor dotació dels fons destinats a implementar mesures per a l’impuls d’aquest sector. De la seva banda, el fons de foment per a la difusió cultural digital, que es crearà en la mateixa llei, permetrà implementar mesures per afavorir l’accés als continguts culturals digitals. Tots dos fons han de contribuir a l’enfortiment dels sectors culturals digitals i per l’increment de l’oferta de continguts digitalitzats.
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined