El conseller de Salut presenta el balanç d'Atenció Mèdica i Sanitària Pública del 2013 i es compromet a mantenir un sistema sanitari universal, sostenible i de qualitat

query_builder   20 març 2014 20:52

event_note Nota de premsa

El conseller de Salut presenta el balanç d'Atenció Mèdica i Sanitària Pública del 2013 i es compromet a mantenir un sistema sanitari universal, sostenible i de qualitat

Les intervencions quirúrgiques programades augmenten un 6% i els pacients pendents d’intervenció és redueixen un 3,5%
 
El programa de prevenció i atenció a la cronicitat fa possible identificar més de 80.000 pacients per incloure’ls en programes d’atenció
El conseller de Salut, Boi Ruiz ha presentat aquest matí davant de la Comissió de Salut del Parlament el balanç sobre l’Atenció Mèdica i Sanitària Públiques a Catalunya de l’any 2013. El conseller ha volgut destacar que "les millores introduïdes en el sistema de salut han provat la compatibilitat entre garantir l’accés a l’atenció sanitària i, a la vegada, promoure canvis estructurals per poder assegurar la sostenibilitat del model".
 
Durant la presentació, Boi Ruiz ha ressaltat el clar posicionament del Govern a Catalunya per reforçar el sistema de cobertura universal en un context de forta crisi financera. En aquest sentit s’han emprès accions com una instrucció per atendre els estrangers empadronats no assegurats o la reclamació d’un finançament compensatori a través del Fondo de Garantía Asistencial (FOGA) per l’atenció sanitària prestada a la ciutadania d’altres comunitats autònomes. En la seva intervenció també ha emfatitzat la rellevància d’haver acompanyat el mandat del Parlament de promoure un document de bases per un pacte nacional de Salut a Catalunya reclamant, també, la responsabilitat de les forces polítiques i socials per arribar a consensos.
 
El conseller també ha volgut destacar les garanties del sistema per oferir una assistència de qualitat, equitativa i basada en els bons resultats en salut en línia amb l’Acord de Govern de 12 d’abril de 2011, pel qual s’estableixen garanties de qualitat de la sanitat pública a Catalunya. Finalment ha destacat l’aprovació el passat mes de febrer del Pla Interdepartamental de Salut Pública (PINSAP). Aquest pla pretén mobilitzar tots els sectors del Govern, de les administracions públiques catalanes i de la societat amb influència sobre el benestar associat a la salut de la població per tal de contribuir conjuntament a l’elaboració de politiques públiques saludables
 
El conseller també ha exposat que l’objectiu del Departament és aprofitar les potencialitats del model sanitari català i que per això s’ha apostat fermament per la transparència amb instruments com la central de resultats, el web de l’Observatori del Sistema de Salut i col·laborant de ple amb el portal de transparència de govern. Altres objectius del Departament passen per potenciar la participació i el retiment de comptes, com la compareixença d’avui davant de la Comissió de Salut. En aquest sentit, els diputats presents a la Comissió de Salut han volgut agrair aquest exercici de retiment de comptes.
 
Balanç sobre l’Atenció Mèdica i Sanitària Públiques a Catalunya 2013
 
Entre els objectius marcats pel 2013 marcats en el Pla de Salut de Catalunya, el balanç presentat avui destaca la inclusió de 10.000 pacients en el programa de malaltia crònica avançada, o els 53.000 pacients vinculats al programa de pacient crònic complex.
 
En l’àmbit de l’atenció primària i comunitària, el balanç destaca l’alta efectivitat aportada pel programa de prevenció i atenció a la cronicitat l’any 2013. Aquesta iniciativa ha permès identificar més de 80.000 pacients per incloure’ls en programes d’atenció, la reducció en un 14% de les hospitalitzacions urgents per malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC), i en un 2% les degudes a insuficiència cardíaca (tot i que van augmentar un 25% entre 2006 i 2011), entre d’altres.
 
En l’àmbit de l’atenció a les drogodependències, Salut ha consolidat diverses eines d’informació, com el Canal de Drogues dins del Canal Salut que durant l’any 2013 ha rebut 33.302 visites (+140%) i 25.271 visitants (+144).
 
En salut laboral, les 197.535 actuacions mèdiques de l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques (ICAM) ha posat de manifest que el nombre d’altes d’Incapacitat Temporal (IT) han caigut (-7,49%) i tenen una durada més curta.
 
Les visites a urgències continuen la tendència a disminuir dels darrers anys. Durant l’any 2013, hi van haver més de 3 milions d’urgències hospitalàries, una caiguda del 2% respecte l’any anterior.
 
Pel que fa a la llista d’espera d’intervencions quirúrgiques programades, el conseller ha destacat que "s’està fent un gran esforç de contenció" i que durant el 2013 ha augmentat un 6% l’activitat quirúrgica dels centres arribant a fer 335.703 intervencions. Els pacients pendents d’intervenir també s’han reduït respecte el 2012 en un 3,5% i en aquests moments es situen en 181.559 persones. Pel que fa a les intervencions quirúrgiques dels 14 grups garantits, també han augmentat les intervencions anuals en un 2,6% però els pacients pendents d’intervenir han augmentat un 6%. El temps d’espera per gairebé tots els 14 grups garantits es situa per sota dels 6 mesos.
 
Segons Boi Ruiz, les llistes d'espera no són només una conseqüència de la crisi financera sinó que "el problema de fons és el subfinançament crònic al qual ha estat sotmès històricament el sistema sanitari". En aquest sentit, el conseller de Salut ha anunciat que s’està treballant per gestionar de manera "integral" les llistes d’espera dels centres d’arreu del territori.
 
Tot plegat, segons el conseller, es deu a l’esforç dels professionals sanitaris, la col·laboració dels ciutadans, amb un ús més racional dels serveis sanitaris, i també la implicació de tot l’àmbit farmacèutic.

1  

Fitxers adjunts

Balanç Atenció Mèdica i Sanitària Públiques a Catalunya 2013

Balanç Atenció Mèdica i Sanitària Públiques a Catalunya 2013
PDF | 4837

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined