Inici de les recomanacions de reg

query_builder   21 març 2014 08:24

event_note Nota de premsa

Inici de les recomanacions de reg

 
 
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) ha iniciat aquesta setmana els enviaments de les Recomanacions de reg que es generen amb l’Eina del portal Ruralcat, i com cada any des de l’Oficina del Regant, ubicada a l’Escola de Capacitació Agrària (ECA) de Tàrrega, del DAAM, s’està gestionant i millorant aquesta eina de decisió del reg per als productors agraris i assessors.
 
Durant més de 30 setmanes, els usuaris donats d’alta a aquesta eina gratuïta de Ruralcat rebran la recomanació de reg de les seves parcel·les per correu electrònic i per sms. Paral·lelament, l’Oficina del Regant envia informes generals de recomanació de reg a llistes de distribució electrònica de les diferents demarcacions territorials i també es publiquen als diaris Segre, La Mañana i Bon Dia de Lleida.
 
En aquesta desena campanya de funcionament, cal destacar tota una sèrie de millores que s’han estat desenvolupant al llarg d’aquestes últimes campanyes amb l’objectiu d’adaptar, cada cop més, l’eina al nostre entorn i millorar l’eficiència en l’ús de l’aigua de reg. Cal destacar, resumidament, les següents millores:
-          reducció de la dotació de reg per la presència de la xarxa antipedra (reducció del 25 % mentres es troba estesa)
-          reducció de la dotació de reg per la presència de l’encoixinat en cultius hortícoles (reducció del 20%)
-          possibilitat de realitzar els càlculs amb el pluviòmetre propi de parcel.la
-          allargament de les recomanacions per als cultius dels cítrics
-          revisió de tots els coeficients de cultiu (kc)
-          obtenció de l’històric dels set últims anys de recomanacions de reg de la parcel.la
-          nous cultius fins a un total de 45 i un total de 60 estratègies diferents de reg (inclòs el reg deficitari, reg de suport, etc.)
-          reordenació dels cultius per a una millor elecció per part de l’usuari
 
Des de l’inici del seu funcionament, l’any 2005, fins a l’actualitat, s’ha mantingut un increment en l’evolució del nombre d’usuaris al voltant d’un 10% anual passant dels 197 inicials als 1.059 usuaris.
 
La ubicació en percentatge dels usuaris és majoritàriament de la zona de Lleida (57%), que és on es concentra la major part de regadius de Catalunya, sent la comarca del Segrià on hi ha la majoria d’usuaris, seguida a una certa distància per la comarca de la Noguera. Quant als cultius configurats en l’eina de Recomanacions de reg de RuralCat en la campanya de reg 2013, els principals cultius són els llenyosos, representant al voltant d’un 80 % respecte del total, destacant el presseguer i l’olivera.
 
L’eina de recomanacions de reg va millorant al llarg dels anys gràcies als comentaris dels seus usuaris i a l’experiència que es va adquirint en la gestió d’aquesta eina que es realitza des de l’Oficina del Regant del DAAM, ubicada a l’ECA de Tàrrega. L’objectiu d’aquesta eina és facilitar al productor, de manera senzilla, unes dades que li permetin programar el reg i poder ajustar les necessitats de reg de les seves parcel·les.
 
 
També ens podeu seguir a través de facebook.com/agricultura.cat i twitter.com/agriculturacat.

1  

Fitxers adjunts

Comunicat de premsa amb gràfics.

Comunicat de premsa amb gràfics.
PDF | 304

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined