Altres acords del Govern

Altres acords del Govern

query_builder   25 març 2014 15:12

event_note Nota de premsa

Altres acords del Govern

El Govern dóna el vistiplau a l’Informe sobre l’estat dels Serveis Socials a Catalunya, que constata un augment de l’aportació de Benestar Social i Família de gairebé un 40% en cinc anys
 
El Govern ha destinat, a través del Departament de Benestar Social i Família, 516,3 milions d’euros més a programes de serveis socials en el període 2007-2013, xifra que suposa un increment del un 38,8%. Aquesta és una de les principals dades recollides en l’Informe sobre l’estat dels Serveis Socials a Catalunya, elaborat pel Consell General de Serveis Socials (CGSS), i que s’ha analitzat a la reunió del Govern.
 
En el capítol econòmic, l’informe també constata que l’any passat el Departament de Benestar Social i Família va aportar als programes de serveis socials 1.847 milions d’euros, dels quals 1.429,44 milions corresponien al programa de promoció de l’autonomia personal, 202,35 milions d’euros al d’atenció a la infància i l’adolescència, 172,36 milions d’euros al d’inclusió social i lluita contra la pobresa, 31,39 milions d’euros al de suport a la família i, finalment, 11,49 milions d’euros al d’atenció a les persones amb discapacitat.
 
En canvi, l’assignació de l’Estat a Catalunya per a programes socials ha patit una reducció del 91,9% en el període 2011-2013, segons alerta el mateix informe. El document també evidencia que l’Administració General de l’Estat continua reduint la seva part de contribució a l’atenció a la dependència: concretament un 21,1% del 2012 al 2013.
 
Pel que fa als ens locals, la despesa que van destinar als serveis socials bàsics entre 2007 i 2012 va créixer un 73%, passant de 214,09 a 370,67 milions d’euros. L’informe també recorda que la Generalitat de Catalunya aporta el 66% del cost dels equips dels serveis socials bàsics, dels programes i projectes i dels serveis d’ajuda a domicili.
 
El Govern simplifica l’organigrama del Departament d’Economia i Coneixement per millorar-ne l’eficiència
 
El Govern ha donat el vistiplau al Decret de reestructuració del Departament d’Economia i Coneixement. L’objectiu és actualitzar l’organigrama per adaptar-lo a les noves necessitats i millorar l’eficiència administrativa, simplificant la seva estructura a partir de l’eliminació o reubicació d’algunes unitats directives.
 
Les principals novetats giren entorn a cinc grans eixos: la concentració d’alguns àmbits d’acord amb les competències que exerceixen; la fusió d’òrgans ja existents; la supressió i creació de noves àrees; el canvi d’adscripció d’algunes unitats; i la modificació en la denominació d’algunes direccions generals.
 
D’aquesta manera, culmina el procés de transformació del Departament que es va iniciar al començament de la present legislatura d’acord amb les noves competències. La nova normativa manté substancialment els grans eixos departamentals (Secretaria General, Secretaria d’Hisenda, Secretaria d’Universitats i Recerca, Intervenció General i Direcció General de Política i Promoció Econòmica) i no suposarà cap variació en el capítol de personal del Departament.
 
Nou conveni Estat-Generalitat per a la teledetecció de les superfícies agrícoles que opten a ajuts inclosos en la sol·licitud única
 
El Govern ha aprovat la signatura d’un conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i el Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEGA) per cofinançar els treballs de teledetecció via satèl·lit de les superfícies agrícoles que opten als ajuts inclosos a la sol·licitud única corresponents a l’any 2014.
 
Segons l’acord, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural contribuirà a la realització d’aquests treballs amb 83.286 euros, mentre que el FEGA hi aportarà un màxim de 122.306 euros.
 
Els Reglaments europeus que estableix el marc de la Política Agrària Comuna (PAC) obliguen a la realització de control sobre el terreny d’un percentatge de les superfícies per a les quals s’han sol·licitat determinats ajuts. Per dur a terme aquest control, la legislació estableix la possibilitat d’utilitzar tècniques de teledetecció, que permeten realitzar un control massiu i milloren la gestió en el cas d’un elevat nombre de controls.
 
El FEGA també es compromet a contractar els serveis d’una empresa especialitzada, si cal, per a la realització del Projecte de control per teledetecció a les zones sol·licitades per la Generalitat de Catalunya, i a efectuar-ne el seguiment i coordinació, sense que n’esdevinguin costos addicionals; a lliurar a l’Administració catalana l’informe intermedi i els resultats finals dels controls realitzats, així com a actuar com a únic interlocutor davant de la Comissió Europea en tots els aspectes relatius a l’aplicació d’aquesta tècnica.
 
Per la seva banda, la Generalitat de Catalunya es compromet a mantenir les reunions de coordinació necessàries per a la correcta aplicació dels treballs de control per teledetecció en el seu àmbit territorial i a proporcionar al FEGA tota la documentació de suport que necessiti per a la realització dels treballs.
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined