El Govern aprova la modificació de la Llei del Cinema

query_builder   1 abril 2014 17:24

event_note Nota de premsa

El Govern aprova la modificació de la Llei del Cinema

El Govern ha aprovat la modificació de la Llei 20/2010, de 7 de juliol, del Cinema d’acord amb el dictamen de la Unió Europea per tal que les pel·lícules europees quedin excloses de les obligacions de doblatge i subtitulació en llengua catalana previstes a la llei. La nova redacció fixa que la Generalitat sí que podrà establir mecanismes de suport al doblatge i subtitulació d’aquestes obres.
 
La modificació actualitza també la llei per tal d’adaptar el redactat als canvis tecnològics que s’han produït des de la seva aprovació i la progressiva desaparició de les còpies analògiques enfront el digital.
 
Transcorreguts dos anys des de la posada en marxa de l’acord industrial subscrit el 26 de setembre de 2011 entre la Generalitat, la Federació de Distribuïdors Cinematogràfics i el Gremi de Cinemes de Catalunya, la modificació de la llei prima la via de l’acord per tal d’augmentar i consolidar el consum de pel·lícules doblades i subtitulades en català. L’objectiu final és que el visionat de cinema en català sigui equiparable al d’altres sectors de la cultura i la comunicació.
 
Si no s’arribés a aquests acords en un termini màxim de sis mesos des de l’aprovació de la llei, s’aplicaran les obligacions que es determinin per reglament respecte la distribució i exhibició d’obres cinematogràfiques en català. Per aconseguir l’objectiu d’assolir aquest nivel d’equiparació amb altres sectors culturals s’estableix un període transitori de 10 anys.
 
Un cop aprovat avui el projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del 7 de juliol, del cinema, el text iniciarà el tràmit parlamentari per al seu debat i aprovació. 
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined