El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) ha convocat els ajuts destinats a les entitats d’assessorament agrari de Catalunya corresponents a l’any 2014, com ha publicat, aquesta setmana, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). El termini de presentació de les sol·licituds és d’un mes, i en poden ser beneficiàries les entitats sense ànim de lucre i les cooperatives agràries inscrites en el Registre d’entitats d’assessorament agrari de Catalunya.
 
Es tracta de la vuitena convocatòria d’aquesta línia d’ajuts, que s’emmarca dins del Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya per al període 2007-2013, concretament dins de la mesura per a la implantació del Sistema d’assessorament agrari de Catalunya. L’objectiu d’aquesta mesura és millorar la gestió de les empreses agràries i incrementar el seu rendiment global, així com fomentar la correcta gestió mediambiental de les mateixes.
 
Aquests ajuts, que s’han convocat per un import total de 81.000 euros, estan cofinançats pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) en un 30%, el que suposa un import de 24.300 euros. L’aportació del Departament correspon al 70% del finançament, el que s’eleva a 56.700 euros.
 
Des de l’inici d’aquesta mesura, l’any 2007, s’ha subvencionat la creació de més de 60 llocs de treball de personal tècnic assessor així com l’adquisició de material destinat a la millora dels serveis d’assessorament.
 
L’import total executat per aquesta línia d’ajuts a data d’avui ha estat de 3.167.886 euros.
 
 
 
També ens podeu seguir a través de facebook.com/agricultura.cat i twitter.com/agriculturacat.
 

1  

Fitxers adjunts

Comunicat de premsa.

Comunicat de premsa.
PDF | 270