Agricultura presenta els Plans de vigilància de l'ús i la comercialització dels productes fitosanitaris

query_builder   9 abril 2014 09:50

event_note Nota de premsa

Agricultura presenta els Plans de vigilància de l'ús i la comercialització dels productes fitosanitaris

  
 
El director general d’Agricultura i Ramaderia del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAMM), Miquel Molins, va presidir, aquest dilluns, 7 d’abril, a Barcelona, la reunió de la Comissió Interdepartamental en matèria de plaguicides i biocides.
 
L’objectiu de la Comissió va ser la presentació oficial dels Plans de Vigilància de l’ús i la comercialització dels productes fitosanitaris, dissenyats pel Departament, així com donar a conèixer l’aplicació a Catalunya de la normativa europea de l’ús sostenible dels plaguicides.
 
El disseny dels plans de vigilància presentats respon a les exigències de la normativa aprovada en els darrers anys, tant a nivell de la Unió Europea (UE) com a nivell de l’Estat espanyol. En aquest sentit, la Directiva 2009/128/CE, transposada a l’ordenament jurídic estatal mitjançant el RD 1311/2012, de 14 de setembre, pel qual s’estableix el marc d’actuació per a aconseguir un ús sostenible dels productes fitosanitaris, preveu, en el seu article 4, que els Estats membres adoptaran Plans d’Acció estatals amb l’objectiu d’assolir un ús sostenible dels productes fitosanitaris. Fruit d’aquest mandat, l’Estat espanyol va aprovar, el 10 de desembre de 2012, el Pla de Acció estatal, en el qual s’estableix objectius, mesures, calendaris i indicadors per tal d’introduir criteris de sostenibilitat en l’ús de productes fitosanitaris i preveient que seran els serveis competents de cada comunitat autònoma els encarregats de l’execució tècnica dels plans de vigilància de l’ús i la comercialització dels productes fitosanitaris.
 
Així mateix, el Reglament UE 1107/2009, del Parlament Europeu i del Consell, de 21 d'octubre de 2009, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris, preveu, en el seu article 68, la realització de controls oficials per parts dels Estats membres, amb l’objectiu de garantir el compliment de l’esmentat Reglament.
 
El Pla de vigilància en l’àmbit de l’ús dels productes fitosanitaris no es limita a recollir mostres dels productes vegetals per a determinar la presència de residus de plaguicides, sinó que també duu a terme una inspecció de les explotacions agrícoles per tal de revisar que es disposa de tots els requeriments documentals previstos en el Reial Decret 1311/20121, tals com el quadern d’explotació, els carnets d’aplicador, el registre dels tractaments fitosanitaris en cada parcel·la, etcètera, i que se segueix els principis de la gestió integrada de plagues (GIP). L’àmbit d’aquest pla també abasta les empreses de tractaments fitosanitaris, i en aquest cas es revisa la inscripció al registre oficial, altres requeriments documentals i, si coincidís amb una aplicació a camp, se’n comprova també l’ús de productes fitosanitaris autoritzats, les mesures de seguretat previstes, i se’n realitza un mostreig i anàlisi dels productes o mescles utilitzats.
 
Pel que fa al Pla de vigilància en l’àmbit de la comercialització dels productes fitosanitaris, té previst la inspecció a tots el establiments que fabriquin, emmagatzemin i/o comercialitzin productes fitosanitaris en un termini de 5 anys. En aquestes inspeccions es comprova la inscripció dels establiments al registre oficial, les condicions d’emmagatzematge dels productes, la formació del personal venedor, així com la resta de requeriments que fixa la normativa.
 
També cal destacar que l’execució tècnica d’aquests plans es durà a terme sota les directrius del Reglament (CE) Núm. 882/2004, del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d’abril de 2004, sobre els controls oficials. Això implica, entre d’altres punts, treballar sota criteris d’avaluació del risc a l’hora d’escollir els establiments a inspeccionar, procediments documentats de totes les activitats de control, una millor coordinació entre les diferents autoritats competents en aquest àmbit, i poder exercir la potestat sancionadora amb total seguretat jurídica.
 
La Comissió Interdepartamental en matèria de plaguicides i biocides és un òrgan col·legiat que es va crear com a instrument de coordinació entre el Departament competent en matèria d’agricultura i ramaderia i altres departaments de la Generalitat de Catalunya implicats en la matèria, amb l’objectiu de desplegar la normativa que afecta els productes fitosanitaris i els biocides, així com de coordinar les actuacions d’inspecció i control que es duen a terme.
 
 
 
També ens podeu seguir a través de facebook.com/agricultura.cat i twitter.com/agriculturacat.
 
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined