El Departament d'Agricultura impulsa la creació de la Junta Rectora de Pinya de Rosa

query_builder   10 abril 2014 16:39

event_note Nota de premsa

El Departament d'Agricultura impulsa la creació de la Junta Rectora de Pinya de Rosa

Finalment, el pulmó verd de la Costa Brava sud tindrà l’òrgan de govern que preveia la llei, el qual servirà per establir les directrius per millorar-ne l’ús públic i la biodiversitat
Imatge Costa de Pinya de Rosa
Imatge Costa de Pinya de Rosa
 
Avui, a proposta del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, s’ha creat la Junta Rectora del Paratge Natural d’Interès Nacional de Pinya de Rosa i se n’ha regulat la composició, les funcions i el règim jurídic de funcionament. Aquest òrgan impulsarà la coordinació de la gestió de l’espai i donarà finalment compliment a la Llei 25/2003, de 4 de juliol, que declara paratge natural d’interès nacional la finca Pinya de Rosa, al terme municipal de Blanes.
 
El Govern va acordar aquest mes de gener, a proposta del Departament d’Agricultura, el nomenament dels membres del Consell Rector del Paratge Natural d’Interès Nacional de Pinya de Rosa, que substitueixen els anteriors, nomenats l’any 2010.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             El Consell Rector es compon de representants dels departaments competents, del municipi de Blanes i del Consell Comarcal de la Selva, de la propietat i d’entitats de protecció de la natura de la zona, i d’experts coneixedors de la problemàtica de la zona.
 
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural hi està representat pel director dels Serveis Territorials a Girona, Vicenç Estanyol, i el subdirector general de Biodiversitat, Ignasi Rodríguez; hi ha un representant del Departament de Territori i Sostenibilitat i un de la Secretaria d’Universitats i Recerca;  el regidor d’urbanisme de l’Ajuntament de Blanes, Miquel Lupiáñez; un representant del Consell Comarcal de la Selva; un de l’Associació Salvem Pinya de Rosa, i l’administrador de la companyia Parc Pinya de Rosa, SL.
 
Durant la reunió del Consell Rector, s’han treballat principalment 4 acords. En el  primer s’ha determinat que el president de la Junta Rectora sigui el director dels Serveis Territorials d’Agricultura  a Girona, Vicenç Estanyol. A més, s’ha acordat convidar a participar a les reunions del Consell a altres persones i entitats amb coneixement o interessos en el paratge. El tercer acord contempla la creació d’un grup de treball tècnic per elaborar les directrius de gestió d’aquest espai protegit. I finalment s’ha decidit iniciar la redacció del seu pla especial.
 
El Consell és un òrgan de participació, consulta i tutela de la gestió que té com a objectiu integrar la representació dels diferents agents implicats i interessats en el territori, i consensuar les accions orientades a millorar-ne la gestió. 
 
Aquest òrgan rector ha de ser una eina per vetllar pel compliment de la normativa reguladora establerta per la Llei 25/2003, de 4 de juliol, que va declarar Paratge Natural d’Interès Nacional la finca Pinya de Rosa. Aquesta finca inclou un jardí botànic únic a Europa i esdevé el darrer pulmó verd que queda entre les poblacions de Blanes i Lloret de Mar.
 
Característiques de l’espai
 
Pinya de Rosa és un espai natural de poc més de 50 hectàrees format per bosc mediterrani i espadats litorals, amb la roca de S’Agüia com a element emblemàtic de la seva façana costanera. A més, conté el jardí botànic del mateix nom que, juntament amb els altres jardins propers: el jardí botànic Marimurtra de Blanes, el jardí de Santa Clotilde de Lloret de Mar i també l’enclavament lloretenc de Santa Cristina, formen una oferta paisatgística i cultural de gran importància.
 
Fins a la constitució de la Junta Rectora, la gestió del paratge natural de Pinya de Rosa ha tingut dos eixos importants: la prevenció d’incendis i l’ordenació de l’ús públic. Atès que els terrenys són de titularitat privada –excepte la línia litoral-, les actuacions han estat a càrrec dels titulars de les finques incloses a l’espai natural amb la intervenció administrativa de la Generalitat i de l’Ajuntament de Blanes, que han emès informes sobre les propostes d’actuacions.
 
Atès que es tracta d’un espai litoral, l’ús públic és molt important, especialment en temporada de bany. D’aquesta manera, són prioritaris el repte d’ordenació i estacionament del trànsit i l’accés públic als punts d’interès. 
 
El paratge de Pinya de Rosa forma part d’uns terrenys costaners on majoritàriament s’havia conreat antigament la vinya, amb la presència de feixes que així ho demostren. Un cop abandonat el conreu, hi ha hagut una colonització natural d’espècies forestals mediterrànies. Per aquest motiu, cal executar periòdicament mesures de prevenció d’incendis, amb una gestió forestal orientada al foment d’espècies autòctones i de baixa inflamabilitat.
 
Un altre dels reptes és el control d’espècies vegetals invasores, fita que és general al llarg de tota la costa, ateses la forta presència humana i la gran intensitat de l’aprofitament urbanístic. La Junta Rectora haurà d’establir les directrius de gestió de l’espai natural i impulsar els instruments necessaris per aconseguir-ho.
 
Així, avui es constitueix, d’acord amb l'article 29.1.d de la Llei 12/1985, el Consell Rector, el qual, ultra la participació dels departaments competents, es compon de representants del municipi de Blanes, del Consell Comarcal de la Selva, dels propietaris afectats i d'entitats de protecció de la natura de la zona, i d'experts coneixedors de la problemàtica de la zona.
 
Des del punt de vista del medi natural, aquest paratge és un espai sense urbanitzar en un entorn densament urbanitzat, que, a grans trets, correspon a una massa forestal mediterrània desenvolupada en part damunt de terrenys que havien estat vinyes. No acull hàbitats ni espècies que hagin comportat la seva inclusió a la xarxa Natura 2000. Actualment, la propietat és privada.
 
Per evitar-ne la urbanització, es va incloure en el Pla d’espais d’interès natural com a Paratge Natural d’Interès Nacional l’any 2003.
 
També ens podeu seguir a través de facebook.com/agriculturacat i twitter.com/agriculturacat

4  

Fitxers adjunts

Imatge Costa Pinya de Rosa

Imatge Costa Pinya de Rosa
JPG | 399

Imatge Costa Pinya de Rosa

Imatge Costa Pinya de Rosa
JPG | 12

Imatge atenció mitjans del Consell Rector

Imatge atenció mitjans del Consell Rector
JPG | 33

Imatge atenció mitjans del Consell Rector

Imatge atenció mitjans del Consell Rector
JPG | 622

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined