Un total de 72.007 alumnes realitzaran demà la prova d'avaluació de sisè de primària

query_builder   5 maig 2014 09:00

event_note Nota de premsa

Un total de 72.007 alumnes realitzaran demà la prova d'avaluació de sisè de primària

 

  • Hi participaran un total de 2.182 centres educatius, controlaran les proves 3.007 aplicadors i les corregiran 1.023 correctors
 
  • Enguany s’afegeix un full adjunt per a respondre a les preguntes tancades en totes les competències bàsiques, que en facilitarà la correcció posterior
 
Un total de 72.007 alumnes d’educació primària realitzaran demà la prova d’avaluació de sisè de primària, que avalua el grau d’assoliment de les competències bàsiques en acabar l’etapa. La prova es durà a terme dimarts 6 i dimecres 7 de maig i avaluarà les competències en llengua catalana, llengua castellana, primera llengua estrangera –anglès majoritàriament i francès- i matemàtiques.
 
En la prova d’avaluació de sisè de primària -dissenyada pel Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu- hi participaran 2.182 centres d’arreu del país que imparteixen aquesta etapa. Un total de 3.007 aplicadors controlaran la correcta realització de les proves i 1.023 correctors les corregiran.
 
Les dades d’alumnat de les proves segons el servei territorial són:
 
 
Servei Territorial
Alumnes
Baix Llobregat
8.247
Barcelona Comarques
8.006
Catalunya Central
5.112
Consorci d’Educació de Barcelona
12.891
Girona
7.238
Lleida
3.871
Maresme-Vallès Oriental
8.855
Tarragona
6.266
Terres de l’Ebre
1.677
Vallès Occidental
9.784
Total
72.007
 
 
La prova es distribueix en dos dies: dimarts 6 de maig per la competència en llengua catalana, competència matemàtica i aranès – per a 86 alumnes de la Val d’Aran-; i dimecres 7 per la competència en llengua castellana i llengua estrangera –un total de 71.657 alumnes faran la prova en anglès i 350 en llengua francesa-.
 
La prova d’avaluació, que se celebra per 6è any consecutiu, incorpora enguany com a novetat un full adjunt per tal que els alumnes puguin respondre les preguntes tancades, i que fins ara es responien en el mateix quadern de les proves. D’aquesta manera, Catalunya s’adapta al mètode de correcció d’altres països europeus i comunitats autònomes. Alhora, s’agilita la correcció de les proves, ja que aquestes respostes es podran corregir de forma més ràpida a través d’un lector òptic.
 
Els quaderns de llengua catalana i castellana avaluaran la comprensió lectora –obtenció d’informació, interpretació i reflexió-, l’expressió escrita –lèxic, claredat d’idees i morfosintaxi, entre d’altres- i l’ortografia a través d’un dictat. El de llengua estrangera avalua la comprensió lectora i oral mitjançant ítems tancats i l’expressió escrita amb l'elaboració d'una breu producció per mesurar la competència discursiva i lingüística. Finalment, la competència matemàtica avalua l'habilitat de l'alumnat per comprendre i interpretar diferents tipus d’exercicis i problemes, amb ítems referits a la numeració i càlcul, l’espai, mesura i lectura de gràfics, i les relacions i canvi.
 
Cal recordar que l’any passat es va introduir com a novetat el canvi dels nivells d’avaluació de cadascuna de les competències, per apropar la forma d’avaluació dels resultats als emprats en les proves PISA i en les quart d’ESO. Mentre que en edicions anteriors els nivells distingien entre alt, mitjà i baix, des de l'any passat els nivells són: alt, mitjà-alt, mitjà-baix i baix. Alhora, el nou criteri permet graduar millor quin és l’assoliment de la competència de cada alumne, i conèixer més a fons on està situat l’alumnat respecte el grau de domini de cadascuna de les matèries.
 
L’avaluació de sisè de primària mesura el grau d'assoliment de competències bàsiques en acabar l'educació primària i proporciona informació sobre el sistema educatiu català. Aquesta prova permet als centres tenir informació dels seus punts forts i febles, i a les famílies dels alumnes conèixer quin és el grau d’assoliment de les competències bàsiques en acabar l’etapa obligatòria. D’aquesta manera, es facilita el trànsit de l’educació primària a la secundària, ja que els alumnes que no superin alguna de les competències avaluades disposaran de material per treballar els diferents àmbits durant el període d’estiu. La prova també permet al centre, amb el suport de la inspecció educativa, incidir en el punts més dèbils i així millorar de cara als nous alumnes.
 
Els centres i les famílies rebran un informe abans d’acabar el curs escolar amb informació sobre els resultat obtinguts, en el cas dels centres referent al conjunt de l’alumnat i en el cas de les famílies referent al seu fill/a.


El contingut íntegre de les proves es podrà consultar cada dia al web del Consell Superior d’Avaluació un cop hagin començat les proves als centres.
 
 
5 de maig de 2014
 
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined