OCUPACIÓ

El Govern aprova el projecte de Llei de Cooperatives de Catalunya

query_builder   6 maig 2014 15:01

event_note Nota de premsa

OCUPACIÓ

El Govern aprova el projecte de Llei de Cooperatives de Catalunya

 
  • L’objectiu és dotar a les cooperatives d’un règim jurídic flexible amb diferents alternatives i útil per adaptar-se als canvis de la situació social i econòmica

 

  • La llei pretén fomentar la creació de noves cooperatives i la consolidació de les ja existents i reforçar les seves vies de finançament

 

  • El conjunt de federacions i la Confederació de cooperatives donen suport a la tramitació del projecte de Llei

 

  • L’any 2013 s’han creat 147 cooperatives, xifra que consolida l’increment registrat des del 2011
 
 
El Govern de la Generalitat ha aprovat el nou projecte de Llei de Cooperatives de Catalunya que regula, protegeix i fomenta el moviment cooperatiu i és una competència exclusiva pròpia. Un dels objectius és crear un marc jurídic més flexible amb diferents alternatives perquè cada cooperativa, en l’exercici de la seva autogestió, pugui adaptar el seu funcionament per ser més competitives.
 
Així mateix, la nova Llei busca que el sector cooperatiu pugui assolir un major dimensionament, fent més atractiu aquest model d’empresa tant als emprenedors com als assessors en la creació d’empreses, de manera que se’n creïn més organitzacions d’aquest tipus.

El conseller d’Empresa i Ocupació, Felip Puig, ha explicat en la roda de premsa posterior a la reunió del Govern que aquesta revisió de la llei sorgeix després d’analitzar que “tot i que és un model que necessitem pels seus principis i valors que incorporen valor afegit al nostre sistema econòmic, no tenia prou impuls ni reconeixement en el món econòmic i empresarial”.  
 
En aquest sentit, Puig ha explicat que hem detectat que “ni els propis emprenedors ni molts operadors jurídics percebien i recomanaven la cooperativa com una opció a l’hora de crear una empresa, per la seva rigidesa, per limitar el nombre mínim d’integrants a tres socis”, així com perquè “s’establien rigideses molt elevades en els fons de reserva, en l’adopció dels acords per part de les assemblees i en una regulació que no feia atractiva la participació financera de tercers”.  
 
Davant d’aquesta situació, la Generalitat ha decidit revisar la llei fent, segons ha indicat el conseller, una sèrie de modificacions que afecten “el règim societari, l’econòmic, la tipologia de les cooperatives i que marquen una clara orientació a la simplificació administrativa”.
 
En aquest sentit, el titular d’Empresa i Ocupació ha concretat els objectius de la llei: fomentar la creació de cooperatives; ajudar a la consolidació de les ja existents; simplificar les càrregues burocràtiques mantenint els principis; reforçar les vies de finançament; millorar la gestió empresarial de les cooperatives i al mateix temps engruixir el dimensionament del món cooperatiu a través de les cooperatives de segon grau.
 
El conseller ha assegurat que “el text ha recollit moltes aportacions d’entitats i institucions del sector” i ha reconegut que “tot i que no té un consens unànime sí té una base àmplia de consens” perquè es pugui començar la seva tramitació; esperem que en el procés parlamentari aconsegueixi millorar aquest consens”, ha afegit. 
 
 
Situació actual del cooperativisme a Catalunya
 
Actualment a Catalunya hi ha 4.164 cooperatives amb un 15% de la població vinculada a aquestes empreses: 38.000 llocs de treball directes, 42.000 socis en cooperatives de serveis, 100.000 agricultors vinculats a cooperatives agràries i al voltant d’un milió de persones sòcies de cooperatives de consum.
 
Durant els darrers anys s’ha produït un increment en la creació de cooperatives passant de les 113 registrades el 2011 a les 147 el 2012. L’any 2013 es va tancar també amb 147 empreses constituïdes, xifra que consolida aquesta tendència a l’alça. També destaca que les empreses d’economia cooperativa facturen uns 4.000 milions d’euros a l’any, el que representa aproximadament el 2% del Producte Interior Brut català.
Els objectius i les novetats de la nova Llei es fixen principalment en els següents cinc punts:
 
1)    Fomentar la creació de noves cooperatives i la consolidació de les ja existents
En aquest punt, la reforma de la llei proposa reduir de tres a dos el nombre mínim de socis per a constituir una cooperativa llevat del cas d’usuaris i consumidors on el mínim es fixa en deu. Així mateix, afavoreix la continuació empresarial en forma cooperativa, en tant que permet la possibilitat de reactivació o transformació de les cooperatives dissoltes i no liquidades. 
 
2)    Simplificar i eliminar càrregues
Per a constituir una cooperativa s’impulsa un procediment exprés d’inscripció, més àgil i operatiu. Se suprimeixen diferents tràmits burocràtics, com per exemple l’obligació d’elevar a escriptura pública i inscriure en el registre els convenis intercooperatius o l’exigència actual per les cooperatives de segon grau d’auditar sempre comptes anuals. També se simplifiquen conceptes tècnics del món cooperatiu per fer-lo més entenedor.  
 
3)    Reforçar les vies de finançament de les cooperatives
Per complir amb aquest objectiu s’incorpora la figura del soci temporal que ajudarà a ajustar les necessitats, sobretot d’ocupació, de la cooperativa al mercat. També es permetrà que hi hagi socis col·laboradors que només aportin capital.
 
4)    Millorar la gestió empresarial de les cooperatives
En aquest punt es rebaixa la relació d’actes que, per imperatiu legal, han d’anar a aprovació de l’Assemblea General; es permet que s’atribueixin, estatutàriament, a l’òrgan d’administració de competències que fins ara corresponien a l’Assemblea General, respectant el mínim legal; i es permet l’entrada de persones no sòcies a l’òrgan d’administració per millorar la seva professionalitat.
 
5)    Assolir un major dimensionament del món cooperatiu
Les cooperatives de segon grau (o fruit d’una aliança entre cooperatives, amb major o menor grau de vinculació) podran incorporar directament com a socis empresaris individuals. Així mateix, aquelles persones integrants de diferents cooperatives que hagin signat convenis entre les seves organitzacions podran gaudir dels avantatges fiscals vinculats al cooperativisme en operacions de subministraments, lliuraments de productes o serveis; unes operacions que abans es consideraven entre tercers.

1  

Fitxers adjunts

El conseller Puig durant la roda de premsa de Govern

El conseller Puig durant la roda de premsa de Govern
JPG | 1252