El Govern reserva per aquest any 6,9 milions d'euros per a contractes públics amb entitats socials i centres especials de treball

El Govern reserva per aquest any 6,9 milions d'euros per a contractes públics amb entitats socials i centres especials de treball

query_builder   6 maig 2014 15:09

event_note Nota de premsa

El Govern reserva per aquest any 6,9 milions d'euros per a contractes públics amb entitats socials i centres especials de treball


  • El Consell Executiu aprova la reserva social d’aquest 2014: 5.576.350 euros per a contractes a través de centres d’inserció sociolaboral o entitats sense ànim de lucre, i 1.350.000 euros per a contractes amb centres especials de treball
  • Es tracta de la mateixa quantitat que l’any 2013, malgrat les restriccions pressupostàries
  • Al marge del que es va destinar a reserva social, l’any passat la Generalitat va fer contractes amb centres especials de treball i encàrrecs de gestió amb finalitats d’inserció social per valor de 19,5 milions d’euros
 
El Govern ha aprovat avui l’Acord pel qual es fixen les quanties que han d’assolir els departaments de l’Administració de la Generalitat, organismes autònoms i empreses públics per al 2014 en la contractació reservada al foment dels objectius socials i en la realitzada als centres especials de treball. Aquesta reserva, que té per finalitat facilitar l’accés general d’aquestes entitats i centres a la contractació pública, tindrà un import global de 6,9 milions d’euros.
 
La reserva de contractació pública de la Generalitat de Catalunya establerta per a centres d’inserció laboral i empreses d’inserció laboral regulades per la Llei 27/2002, de 20 de desembre, ha estat de 5.576.350 euros. Aquest import coincideix amb l’aprovat per a l’exercici 2013, i reflecteix un fort compromís del Govern amb les entitats del tercer sector malgrat la tendència a la baixa del volum econòmic de contractació pública, com a conseqüència de les polítiques de restricció pressupostària que s’estan aplicant. Així mateix, per a aquest any, i d’acord amb les possibilitats que preveu la llei 31/2002, de 30 de desembre, de mesures fiscals i administratives s’amplien amb 14 més els objectes contractuals que poden ser objecte de reserva, entre els quals hi figuren, per exemple, els serveis  de call center o  de bugaderia.
 
La reserva de contractació amb centres especials de treball (CET) es fixa en 1.350.000 euros, import també coincident amb el de l’any anterior. Aquesta reserva de contractació té per finalitat la inserció laboral de persones amb discapacitat, la integració de persones amb risc d’exclusió social o la satisfacció del dret al treball dels presos i els penats internats en establiments penitenciaris, i està motivada per la conveniència de facilitar la contractació pública amb entitats que tenen com principi el foment dels objectius socials.
Ambdues reserves de contractació posen de manifest el recolzament de la Generalitat de Catalunya a Tercer Sector Social de Catalunya i es troben explícitament previstes en el  Pla de mesures de suport aprovat en data 17 de setembre de 2012. En aquest sentit, cal dir que els departaments, organismes autònoms i empreses públiques han complert els objectius previstos de reserva social pel 2013.
 
Cal destacar també que, al marge i addicionalment al que es va destinar a reserva social, l’any passat la Generalitat va fer contractes amb centres especials de treball i encàrrecs de gestió amb finalitats d’inserció social per valor de 19,5 milions d’euros. Concretament, l’Administració de la Generalitat de Catalunya i les entitats del seu sector públic varen realitzar l’any 2013 contractes amb centres especials de treball per import de 8.616.271 euros  i encàrrecs de gestió amb mitjans propis amb finalitats d’inserció social per 10.967.622 euros.