La Model veu reduïda la seva ocupació de 2.066 interns el 2006 fins a 1.152 avui

query_builder   7 maig 2014 20:38

event_note Nota de premsa

La Model veu reduïda la seva ocupació de 2.066 interns el 2006 fins a 1.152 avui

  • Gordó ha explicat que assolir aquesta xifra ha estat possible “perquè, des de fa mesos, s’està duent a terme una redistribució de la població penitenciària a l’àrea de Barcelona per tal de reduir l’ocupació d’aquest centre”
  • El titular de Justícia ha advertit dels perjudicis per a la ciutadania de les reformes que està impulsant el Ministeri de Justícia
El conseller de Justícia, Germà Gordó, en resposta a dues interpel·lacions parlamentàries sobre l’estat del centres penitenciaris a Catalunya, ha concretat  que el Centre Penitenciari d’Homes de Barcelona, la Model, ha passat de tenir 2.066 interns el 2006 a 1.152 a dia d’avui. Aquesta xifra suposa haver passat d’una ràtio d’interns per cel·la de 4,75 el 2006 fins a una de 2,68 actualment. Gordó ha explicat que aquesta xifra respon a dues consideracions: d’una banda, la disminució de la població penitenciària dels últims anys i, en segon lloc i molt important, “la redistribució de la població penitenciària que s’està duent a terme des de fa mesos a l’àrea de Barcelona per tal de reduir l’ocupació d’aquest centre”. Aquesta política del Govern ha consistit en el trasllat d’interns de la Model a altres centres de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, des de l’inici de la legislatura.  
 
El conseller ha recordat en seu parlamentària que el Pla director d’equipaments penitenciaris 2013-2020 “permetrà avançar en el desenvolupament del model penitenciari català basat en l’humanisme i la cohesió social”. En aquest sentit, Gordó ha exposat que el Pla s’adequa a l’evolució real de la població penitenciària, ja que estableix un sostre de capacitat objectiu d’11.600 interns l’any 2020 —1.900 places més que les ocupades per la població reclusa actual, al voltant de 9.700—, el qual es podria enlairar, des del punt de vista de capacitat total, fins a les 12.100 persones internes.
 
El titular de Justícia ha volgut posar de manifest que, entre les novetats que inclou el Pla, hi ha la de “crear centres especialitzats per a interns preventius, per a interns en règim obert i per a dones”, amb la construcció, per exemple, dels centres per a preventius i de règim obert de Barcelona i l’adequació del Centre de Wad-Ras.
 
Germà Gordó ha insistit que el Pla que impulsa el Govern “permetrà esponjar la població penitenciària per assolir una ocupació de dos interns per cel·la” en un parell d’anys. Alhora ha destacat una dada sobre el sistema penitenciari català: que “més del 95 % dels interns realitzen algun tipus d’activitat dins dels centres penitenciaris catalans”.
 
Gordó alerta dels greuges a la ciutadania que reporten les reformes que proposa l’Estat a la Llei orgànica del poder judicial i a la de justícia gratuïta
 
En la darrera de les interpel·lacions, el conseller de Justícia ha alertat que el Projecte de llei d’assistència jurídica gratuïta que està tramitant el Ministeri de Justícia té, entre els seus objectius, homogeneïtzar a tot l’Estat el règim d’assistència jurídica gratuïta, i ha previngut que això “implica la pèrdua de la competència que tenim atribuïda per ordenar aquests serveis”. Gordó ha especificat que el projecte estatal suposa un canvi en el sistema de compensació de les despeses mitjançant el mòdul per expedient únic per a tot l’Estat, “en detriment dels mòduls de pagament de la justícia gratuïta que tenim a Catalunya”.
 
Així mateix, el titular de Justícia s’ha referit també, en la seva intervenció, a l’Avantprojecte de reforma de la Llei orgànica del poder judicial (LOPJ), que introdueix importants canvis en l’organització de la justícia, com és la desaparició dels jutges de pau —ara a Catalunya n’hi ha 898. Germà Gordó ha sentenciat, amb referència a aquesta reforma que proposta l’Estat, que des del Govern defensem un altre model, més orientat envers una justícia de proximitat, que resolgui amb celeritat i eficàcia conflictes menors, el qual està previst a l’Estatut d’autonomia de Catalunya.
 
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined