Barcelona de nit des del Turó de la Magarola. Foto pere prlpz.
Barcelona de nit des del Turó de la Magarola. Foto pere prlpz.
 
  • Un estudi exhaustiu conclou que el 25% de les làmpades de l’enllumenat públic són de vapor de mercuri, tecnologia que caldrà canviar per raons mediambientals i d’eficiència energètica
 
  • Es prioritzarà la renovació d’aparells i d’instal·lacions ineficients, com els fanals que emeten més de la meitat de la llum al cel
 
  • A llarg termini, Catalunya disposarà d’un enllumenat que disminuirà en un 40% el seu consum elèctric i la potència instal·lada en un 34%
 
 
El Govern de Catalunya està preparant una disposició reglamentària de desenvolupament de la Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn, per promoure la millora de les instal·lacions aplicant les millors tecnologies d’il·luminació, eficients energèticament  i respectuoses amb l’entorn. Aquest reglament incentivarà que el sector de la il·luminació generi activitat econòmica per millorar els enllumenats exteriors, amb unes inversions d’uns 110 milions d’euros en 4 anys. Les inversions comportaran uns beneficis importants, reduint el consum elèctric uns 100 GWh anuals, amb un estalvi econòmic cada any de 18 M€.
 
Alhora, la nova norma vetllarà perquè es prioritzi la renovació d’aparells i d’instal·lacions ineficients, com els fanals que emeten més de la meitat de la llum al cel (FHS>50%), o els que utilitzen làmpades de vapor de mercuri (VMAP) que, amb el mateix consum, emeten la meitat de llum que les làmpades de vapor de sodi, poden contaminar el medi ambient (contenen més de 12 mg de mercuri per làmpada) i emeten radiacions perjudicials per a la salut de les persones.
 
El Departament de Territori i Sostenibilitat preveu dur la disposició reglamentària a exposició pública a principis de l’estiu perquè el Govern la tramiti enguany, i quedi aprovada el primer semestre de 2015.
 
 
El 25% de l’enllumenat públic utilitza una tecnologia que l’any vinent deixarà de comercialitzar-se
 
Per a l’elaboració de la normativa, la Direcció General de Qualitat Ambiental, del Departament de Territori i Sostenibilitat, ha liderat un exhaustiu treball d’anàlisi i inventari de l’enllumenat exterior de Catalunya, en el que també hi han participat el Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya, l’Institut Català d’Energia i associacions d’empreses industrials i comercials. L’estudi ha permès disposar de l’inventari més detallat i exhaustiu que s’ha fet mai a Catalunya sobre aquestes instal·lacions, tant públiques com privades, ha identificat les característiques luminotècniques i ambientals dels diferents tipus de llums, làmpades i sistemes de regulació, la seva distribució territorial, i els  seus usos.
 
De l’anàlisi es desprèn que prop del 25% de l’enllumenat públic de Catalunya encara utilitza el vapor de mercuri (358.500 làmpades), tecnologia que l’any 2015 deixarà de comercialitzar-se per la seva elevada toxicitat ambiental. Pel que fa al sector privat, la important despesa energètica d’aquests llums ha fet que les empreses els hagin anat substituint en els darrers anys a un ritme superior que en l’àmbit municipal, i ara mateix només representen el 8% del total (118.500 làmpades).
 
L’actual estat dels enllumenats exteriors a Catalunya i la previsió de l’aplicació de la normativa és el següent:
 
 
Enllumenat exterior
 
Públic
Activitats
Catalunya
Punts de llum totals
1.400.000
1.500.000
2.900.000
Consum energètic anual en GWh
713
606
1319
Cost energia en milions d'€
128
109
237
Làmpades de VMAP
358.500
118.500
477.000
Llums amb FHS>50%
80.500
147.000
227.500
Inversió en milions d'€
44
64
109
Estalvi energètic anual en GWh
43
59
103
Estalvi econòmic anual en milions d'€
8
11
18
Període de retorn en anys
5,7
6,0
5,9
 
 
Previsió a llarg termini
 
Avui dia, 227.500 punts de llum emeten la meitat de la radiació cap al cel. Aquesta situació, a més de causar contaminació lluminosa, fa que s’estiguin usant làmpades amb potències massa elevades per il·luminar correctament els espais, malbaratant energia. El reglament preveurà la necessitat que en les renovacions dels enllumenats s’obligui a emetre tota la llum cap a l’espai que es vol il·luminar. Pel que fa als que encara n’emeten un 15% fora del que es pretén il·luminar (prop del 40% del total), la seva adaptació serà més progressiva, atès l’elevat volum de llums que caldrà corregir.
 
L’aplicació de la normativa catalana de protecció del medi nocturn promourà avançar cap a un enllumenat exterior sostenible, amb les característiques, estalvis d’energia i de contaminants següents:
 
 
Enllumenats exteriors
 
Actual
Futur
Estalvi
Reducció
Factura elèctrica anual en Md’€
237
135
102
36%
Potència instal·lada en MW
319
211
108
34%
Consum anual d’energia en GWh
1.319
805
514
39%
Emissions de GEH en t CO2eq.
395.700
241.500
154.200
39%
Contaminació atmosfèrica anual en t CO
8.000
4.900
3.100
39%
Contaminació atmosfèrica anual en t NOx
19.000
11.600
7.400
39%
EFS. Llum emesa al cel en Mlm
7.400
5.300
2.100
28%
 
D’assolir-se els objectius, Catalunya disposarà a llarg termini d’un enllumenat exterior que disminuirà en un 40% el seu consum elèctric i la potència instal·lada en un 34%.
 
S’estima que la contaminació de l’aire per monòxid de carboni (CO) i òxids de nitrogen (NOx) i l’emissió de gasos d’efecte hivernacle (CO2) associades a l’enllumenat exterior es reduirà prop d’un 40%. Alhora, augmentarà l’eficiència lluminosa dels aparells, reduint un 30% la llum emesa cap al cel. Es preveu que,  quan tot l’enllumenat del país compleixi la normativa, els titulars de les instal·lacions s’estalviaran cada any uns 100 MEUR, 500 GWh del consum elèctric, i 100 MW de potència instal·lada.
 
 

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 177