Moment de la trobada
Moment de la trobada
 
El director general de Desenvolupament Rural i coordinador de l’Estratègia del Departament d’Agricultura en la lluita contra la plaga del cargol poma, Jordi Sala, acompanyat del director dels Serveis Territorials del Departament a Terres de l’Ebre, Pere Vidal, s’ha reunit avui amb els responsables territorials del Cos Agents Rurals d’Agricultura, Mossos d’Esquadra i Seprona amb l’objectiu de reforçar i ampliar les actuacions de vigilància contra l’expansió de la plaga del cargol poma del Delta de l’Ebre.
 
En aquest sentit, el director general ha demanat als tres cossos que intensifiquin el treball coordinat que ja venen fent durant el darrer any per incrementar el control de qualsevol activitat o actuació que pugui suposar un risc d’introducció de la plaga, sigui de manera accidental o intencionada, en els arrossars sense presència del cargol poma, i també en aquelles parcel·les on s’han executat les mesures d’eliminació i contenció de la plaga i que ja han demostrat ser efectives, com és el cas de la inundació amb aigua salada.  
 
Així mateix, la vigilància s’estendrà a altres activitats que puguin suposar el transport accidental de la plaga fora del Delta de l’Ebre i també a campanyes informatives i de sensibilització sobre les condicions de neteja i desinfecció de maquinària agrícola  o altres vehicles de transport que puguin suposar un risc de trasllat accidental.
 
En aquest sentit, Sala, que el passat 29 d’abril va exposar l’estat actual de la situació del cargol poma en el Delta i el conjunt d’accions que s’estan duent davant les delegacions de tots els països de la Unió Europea amb representació el si de la Comissió de Sanitat i dels Consumidors (SANCO), ha remarcat que “l’objectiu prioritari pel Govern de Catalunya, i també per la Unió Europea i l’Estat és contenir la plaga al marge esquerra el Delta i progressivament procedir a la seva eliminació”.
 
El director general ha volgut posar en valor la important tasca que ja venen desenvolupant tots tres cossos , no tan sols en les tasques d’investigació, sinó també i molt especialment en les de de sensibilització de la població i control del vehicles i maquinària.
 
Durant la reunió s'ha fet un repàs de la situació actual del cargol i l'efectivitat de les darreres mesures
Durant la reunió s'ha fet un repàs de la situació actual del cargol i l'efectivitat de les darreres mesures
D’altra banda, durant la reunió s’ha fet un repàs de la situació actual del cargol i l’efectivitat de les darreres mesures (assecat i inundació amb aigua salada). El director general ha fet una valoració positiva ja que en les zones inundades amb aigua salada no s’ha detectat fins ara presència del cargol, i en les assecades, una densitat molt baixa “tanmateix, aquestes primeres valoracions demanen prudència ja que a mesura que pugi la temperatura i fins que no s’arribi a les condicions climàtiques ideals per al cargol no sabrem amb rigor quin és el nivell real de presència de la plaga” ha afirmat Sala.
 
El director general ha destacat que “ara que ja coneixem l’enemic (cargol), la seva voracitat i capacitat de reproducció i que hem pogut contrastar l’efectivitat de les darreres mesures d’eliminació, més que mai hem de ser bel·ligerants en la seva contenció, ja que es tracta d’una de les pitjors plagues d’espècies invasores que pot comprometre tot l’ecosistema del Delta, en primera instància i d’altres hàbitats similars a la resta de l’Estat i d’Europa”.
 
En aquest moment hi ha damunt la taula diversos escenaris de mesures a prendre en funció de quin sigui finalment l’estat de la plaga en el moment de la seva màxima eclosió, que es calcula que es produirà aproximadament d’aquí uns 15 dies. Mesures que seran exposades i consensuades amb els diversos agents del territori implicats (sindicats agraris, regants, cooperatives, entitats i institucions).

1  

Imatges

Moment de la trobada

Moment de la trobada 1652