• La reestructuració comporta una reducció d’un lloc de cap de servei i una redistribució d’algunes funcions entre diverses unitats dels comandaments intermedis
 
El Govern ha aprovat avui un decret de modificació del Decret 320/2011, de 19 d’abril, de reestructuració del Departament d’Interior, amb l’objectiu de contribuir a una millor optimització dels recursos disponibles de la seva secretaria general.
 
Es tracta d’una reestructuració de llocs de treball de comandaments intermedis que comporta una reducció d’un lloc de cap de servei i una redistribució d’algunes funcions entre diverses unitats d’aquests comandaments intermedis. Amb aquesta redistribució, el Departament d’Interior es dota d’una estructura més adequada a un desenvolupament més eficient de les competències i les funcions assignades.
 
Les unitats afectades per aquesta reestructuració són la Subdirecció General de Recursos Humans i Relacions Laborals, la Subdirecció General de Prevenció de Riscos i Salut Laboral, l’Àrea de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, l’Assessoria Jurídica i el Gabinet Tècnic.