El Govern aprova el nou funcionament dels òrgans urbanístics col·legiats de la Generalitat per simplificar-ne l'estructura i agrupar la normativa en un sol text

El Govern aprova el nou funcionament dels òrgans urbanístics col·legiats de la Generalitat per simplificar-ne l'estructura i agrupar la normativa en un sol text

query_builder   20 maig 2014 15:06

event_note Nota de premsa

El Govern aprova el nou funcionament dels òrgans urbanístics col·legiats de la Generalitat per simplificar-ne l'estructura i agrupar la normativa en un sol text


  • Els òrgans urbanístics col·legiats són la Comissió de Política Territorial i d’Urbanisme de Catalunya i les nou comissions d’urbanisme en què es divideix el territori català
  • S’impulsa la transversalitat i la participació en la presa de decisions relacionades amb l’urbanisme
  • Es crea la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Alt Pirineu per potenciar la descentralització urbanística i acostar la presa de decisions al territori
  • El nou reglament integra dins d’un únic text la regulació sobre la composició i el funcionament intern dels diversos òrgans urbanístics i incorpora diverses novetats
 
El Govern ha aprovat el decret que regula la composició i el funcionament intern dels òrgans urbanístics de caràcter col·legiat de la Generalitat. Aquests òrgans són la Comissió de Política Territorial i d’Urbanisme de Catalunya (CPTUC) i les nou comissions d’urbanisme en què es divideix el territori català.
 
Tots aquests ens estan integrats per representants de la Generalitat, ens locals amb competències urbanístiques i persones de reconegut prestigi professional o acadèmic en matèria d’urbanisme, habitatge i medi ambient. En el cas de la CPTUC, també hi poden assistir alcaldes dels ajuntaments afectats, amb veu però sense vot, a determinades sessions.
 
El reglament aprovat avui integra dins d’un únic text la regulació actualment dispersa en diverses normes sobre la composició i el funcionament intern dels diversos òrgans urbanístics i incorpora diverses novetats. A més, suprimeix la ponència tècnica prèvia a cada comissió que fins ara elaborava una proposta prèvia a la resolució dels expedients. D’aquesta manera, se simplifiquen els òrgans col·legiats i, indirectament, també la tramitació urbanística.
 
El Departament de Territori i Sostenibilitat ha apostat també per ampliar la participació dels diferents actors que intervenen en el planejament urbanístic i en la valoració dels documents que se sotmeten a valoració. En aquest sentit, les comissions territorials d’urbanisme i la CPTUC s’obriran a nous membres, en nombre variable.
 
Pel que fa a la CPTUC, tindrà noves competències. Així, valorarà preceptivament el planejament tant de municipis de més de 25.000 habitants com de capitals de comarca. Igualment, la CPTUC serà informada sobre els avantprojectes de llei i els projectes de reglament en matèria d’ordenació del territori i d’urbanisme.
 
Els canvis introduïts en els òrgans urbanístics col·legiats suposen un trencament amb el model anterior, tant pel que fa a la simplificació del seu funcionament, com a la forma de valorar els expedients, com a la participació dels agents implicats en el planejament urbanístic.
 
Nova Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Alt Pirineu
 
Finalment, el Decret aprovat avui crea una nova comissió territorial d’urbanisme, la de l’Alt Pirineu, que exercirà les seves funcions a les comarques de la Cerdanya, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, l’Alta Ribagorça i l’Alt Urgell. Aquest nou òrgan completarà la distribució urbanística de Catalunya, tot afegint-se a les vuit comissions que ja existeixen, com són les de Girona, Lleida, Barcelona, Àmbit Metropolità de Barcelona, Tarragona, Terres de l’Ebre, Val d’Aran i Catalunya Central. La Subcomissió d’Urbanisme del municipi de Barcelona, de la seva banda, deriva de la Carta Municipal.
 
L’objectiu de la creació de la nova comissió de l’Alt Pirineu és potenciar la descentralització urbanística, acostar la presa de decisions al territori i aconseguir una major transparència i celeritat en la tramitació dels expedients.
undefined
undefined
undefined
undefined