• Mitjançant aquest acord, el consistori assumeix diverses tasques de manteniment i conservació de lleres, les quals estan autoritades per l’Agència
 
  • A més de les actuacions que desenvolupa directament de manteniment i neteja de lleres, l’ACA impulsa aquesta fórmula de convenis amb els ens locals per tal d’agilitzar la tramitació associada a les actuacions que volen impulsar directament els ens locals i estendre així la capacitat d’actuació en el territori
 
 
 
L’Agència Catalana de l’Aigua i l’Ajuntament de Canovelles (comarca del Vallès Oriental) han signat recentment un conveni per al manteniment i conservació de les lleres de 4 cursos fluvials que discorren pel municipi, concretament el riu Congost, els torrents de Fangues i de la carretera de Caldes, així com també el passeig de la Ribera.   
 
Mitjançant aquest acord, el consistori assumeix les tasques de conservació i manteniment de les lleres recollides en un programa, el qual ha estat elaborat conjuntament amb l’Agència. Així doncs, a través del citat conveni l’ACA autoritza totes les actuacions del programa presentat per l’Ajuntament de Canovelles, que compleixen amb els requeriments tècnics i de protecció del medi hídric determinats per l’Agència.
 
Aquest acord suposa un pas endavant en les tasques de conservació i manteniment de lleres, a partir de la col·laboració entre les administracions i el foment de l’agilització administrativa. Des de mitjans de 2012, a més de les actuacions que desenvolupa directament en l’àmbit de conservació  i manteniment , l’ACA impulsa aquesta fórmula de convenis amb els ens locals per tal d’agilitzar la tramitació associada a les actuacions que aquests volen impulsar directament i estendre així la capacitat d’actuació en el territori.
 

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 143