Altres acords de Govern

Altres acords de Govern

query_builder   27 maig 2014 15:07

event_note Nota de premsa

Altres acords de Govern

El Govern aprova la nova jornada laboral del Cos de Bombers de la Generalitat per garantir una millor cobertura del servei
 
El Govern ha aprovat el decret que regula l’increment de jornada dels Bombers de la Generalitat, que depenen de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments, així com l’acord en concordança amb l’esmentat increment de jornada. Amb aquesta mesura, el conjunt de bombers funcionaris realitzarà a partir d’ara fins a 238.792 hores més per any, cosa que permetrà garantir l’estructura necessària perquè hi hagi una cobertura estructural suficient.
 
Amb el nou decret, la jornada anual dels bombers de la Generalitat passarà de les 1.688 hores actuals a un màxim de 1.790, distribuïdes aquestes 102 hores addicionals segons els criteris següents:
 
 
§  3 jornades de 10 hores, que haurien de fer-se durant el període de Campanya Forestal.
 
§  3 guàrdies de 24 hores més que s’hauran de fer la resta de l’any, 2 de les quals podran tenir caràcter de voluntàries.
 
Així mateix, es destinaran 30 hores laborals a la realització de pràctiques, la formació teòricopràctica, les revisions mèdiques i els trasllats als parcs de destí de les guàrdies de Campanya Forestal.
 
Paral·lelament, l’acord de Govern fixa el nou quadre de retribucions del personal operatiu del Cos de Bombers, per tal d’adaptar-les a la nova jornada laboral, que varien segons la categoria professional. Pel que fa a les noves retribucions, i en els supòsits de compliment de les 102 anuals, les retribucions es fixen en 1.812,44€ anuals per als bombers de les escales tècnica i bàsica, en 1.922,20€ per als caporals; en 2.032,10€ per a oficials i sergents; en 2.142€ per a sotsinspectors i en 2.251,76€ per a la categoria d’inspector.
 
Convocatòria d’un concurs-oposició de promoció interna per proveir 342 noves places de bomber/a de primera
 
En paral·lel al decret que modifica la jornada laboral, el Govern ha aprovat avui una convocatòria d’un procés de promoció interna per proveir 342 noves places de bomber/a de primera. Hi podran aspirar bombers/es funcionaris/-àries de l’escala bàsica que tinguin una antiguitat mínima de 2 anys de servei actiu en el Cos. El procés es farà mitjançant una primera fase d’oposició i una segona de concurs. En la primera, hauran d’acreditar coneixements teòrics i de llengua catalana, mentre que la segona es basarà en la valoració de l’experiència i l’antiguitat a l’Administració pública. 
 
Aquesta convocatòria de promoció interna afecta a les dues darreres promocions de Bombers (342 bombers) que es van incorporar al Cos, per als quals la promoció comportarà una millora salarial de 3.589€/any, amb un increment salarial del 12.29%. 
 
El Govern subvenciona amb 400.000 euros el Servei de Control de Mosquits del Consell Comarcal del Baix Llobregat
 
El Govern ha aprovat una subvenció per import de 400.000 euros per al finançament del Servei de Control de Mosquits del Consell Comarcal del Baix Llobregat, a càrrec del fons de contingències de Departament de Governació i Relacions Institucionals.
 
Fins a l’any 2012, el Servei de Control de Mosquits s’havia finançat majoritàriament per mitjà de subvencions procedents del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya (PUOSC). No obstant, les bases reguladores del PUOSC per al període 2013-2016 establertes en el Decret 155/2012, de 20 de novembre, no permetien incloure el finançament del centre entre la tipologia d’actuacions subvencionables. Atesa l’excepcionalitat de la situació i raons d’interès públic i econòmiques, el Departament de Governació i Relacions Institucionals ha decidit atendre la petició formulada pel Consell Comarcal del Baix Llobregat per concedir una subvenció exclosa de concurrència pública per al finançament dels Servei de Control de Mosquits.
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined