Xarxa de plans per a la millora de la fertilització agrària a Catalunya
Xarxa de plans per a la millora de la fertilització agrària a Catalunya
En la fertilització dels cultius, una de les necessitats bàsiques és disposar de coneixements adaptats a les característiques i als conreus d’una determinada àrea geogràfica. Per cobrir aquesta necessitat, cal primer un bon coneixement de la resposta dels cultius a l’aplicació dels fertilitzants orgànics i minerals, i a més, cal que aquesta informació arribi a temps i en la forma adient a tècnics, pagesos i diversos operadors que hi ha al territori, ja que són els veritables gestors d’aquests recursos.
 
Com que a Catalunya hi havia una mancança d’informació de base, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural ha impulsat diverses actuacions que han acabat consolidant-se en la Xarxa de plans per a la millora de la fertilització agrària a Catalunya (PMFAC) dins de l’Oficina de Fertilització. Aquestes actuacions, a través de diversos plans que du a terme l’Oficina, s’estenen per bona part de Catalunya.
El Departament ha organitzat aquestes jornades de camp per transmetre i observar la resposta del cereal d'hivern a diferents estratègies de fertilització
El Departament ha organitzat aquestes jornades de camp per transmetre i observar la resposta del cereal d'hivern a diferents estratègies de fertilització
La Xarxa de plans té l’objectiu de generar i transferir coneixements necessaris per determinar quines són les pautes i recomanacions òptimes de fertilització, des d’un punt de vista agronòmic, econòmic i ambiental, dels principals cultius tenint en compte els recursos disponibles. Sense oblidar que la finalitat de tot plegat és que aquesta informació obtinguda arribi a l’agricultor, al ramader i al tècnic. L’Oficina de fertilització i tractament de dejeccions ramaderes treballa juntament amb les universitats i els centres de recerca per optimitzar l’ús de dejeccions ramaderes i altres fertilitzants.
 
Actualment i gràcies als set anys d’assajos de resposta dels cereals a diferents estratègies de fertilització que es duen a terme en el desenvolupament del Pla per a la millora de la fertilització agrària a la Catalunya Central, es disposa de dades per determinar els principals paràmetres a l’hora de fertilitzar equilibradament els cultius de la zona.
En la fertilització dels cultius, una de les necessitats bàsiques és disposar de coneixements adaptats a les característiques i als conreus d'una determinada àrea geogràfica
En la fertilització dels cultius, una de les necessitats bàsiques és disposar de coneixements adaptats a les característiques i als conreus d'una determinada àrea geogràfica
Un any més el Departament ha organitzat aquestes jornades de camp per transmetre i observar la resposta del cereal d’hivern a diferents estratègies de fertilització. Aquestes jornades s’aprofiten per convidar experts d’altres matèries relacionades amb el cultiu dels cereals que són d’interès per a la zona d’actuació del Pla. En aquesta edició s’han exposat temes d’interès actual com ara quins són els principals problemes fitosanitaris dels cereals i quines són les millors solucions per enfrontar-s’hi, com regular la maquinària d’aplicació de fertilitzants orgànics per aplicar la dosi desitjada, o quines són les últimes novetats tecnològiques per conèixer el contingut de nutrients del purí porcí.
 
Aprofitant els treballs que duu a terme l’IRTA a la zona del Solsonès, també es va visitar el camp d’assaig de la xarxa d’experimentació varietal per presentar característiques i resultats de les noves varietats que s’estan introduint.
 
També ens podeu seguir a través de facebook.com/agriculturacat i twitter.com/agriculturacat.