• El decret llei arriba després que la setmana passada el Departament de Justícia, advocats i procuradors consensuessin els punts principals de l’acord després de setmanes de negociació
  • La modificació de les taxes catalanes respon a la necessitat de garantir la tutela judicial efectiva tenint en compte l’elevada quantia de les taxes estatals, després que el Tribunal Constitucional hagi avalat l’aplicació de la taxa catalana
 
El Govern ha aprovat el decret llei de modificació de la llei de les taxes per excloure els ciutadans -persones físiques- i les petites empreses de l’aplicació de la taxa per a la prestació de serveis personals i materials en l’àmbit de l’Administració de justícia. D’aquesta manera, es garanteix el dret a la tutela judicial efectiva, tenint en compte l’elevada quantia de les taxes judicials estatals que podria impedir-ho. Per aquest motiu, i després que el Tribunal Constitucional avali l’aplicació de la taxa catalana en la seva sentència de 6 de maig de 2014, el Govern de la Generalitat de Catalunya ha augmentat les exempcions per garantir el dret a accedir a la justícia, davant la imminent aplicació de la taxa després de la sentència favorable a aquestes.
 
La modificació preveu l’ampliació dels supòsits que quedaran exempts del pagament de la taxa com per exemple les sol•licituds de declaració de concurs. Alhora, el Govern ha acordat mantenir l’aplicació d’un descompte del 25% per afavorir la presentació telemàtica de demandes.
 
Tanmateix, l’acord preveu el manteniment de les quotes en un mínim de 60 euros i un màxim de 120 euros en l’aplicació de la taxa catalana, molt lluny dels imports que suposen les taxes judicials imposades per l’Estat i que poden generar un efecte dissuasori desproporcionat per als qui volen obtenir la tutela judicial efectiva dels seus drets i interessos legítims.
 
La taxa catalana s’aplicarà, doncs, en els àmbits civil i contenciós administratiu, deixant fora, com fins al moment de la seva suspensió, els àmbits penal i social, així com a totes aquelles persones jurídiques amb dret a l’assistència jurídica gratuïta. I també deixarà d’aplicar-se a les persones físiques (als ciutadans i a les ciutadanes), per fer-ho, només, a les persones jurídiques, tret de les petites empreses.
 
La modificació de la taxa judicial catalana que ha estat aprovada avui pel Govern de la Generalitat de Catalunya és fruit d’un acord previ entre el Departament de Justícia, el Consell de l’Advocacia Catalana i el Consell de Col·legis de Procuradors de Catalunya del 28 de maig passat, al qual van arribar les parts després de setmanes de negociacions.