El Govern convoca un concurs públic per seleccionar l'immoble on es concentraran dependències administratives de la Generalitat

query_builder   4 juny 2014 11:47

event_note Nota de premsa

El Govern convoca un concurs públic per seleccionar l'immoble on es concentraran dependències administratives de la Generalitat

  • Amb aquesta operació s’inicia la concentració dels serveis administratius de la Generalitat a Barcelona
  • El nou edifici ha de tenir una superfície mínima de 20.000m2 sobre rasant i una renda màxima de 10 euros/m2 /mes
  • L’immoble ha d’estar situat en la zona que comprèn el districte de Sants-Montjuïc (excloent la zona portuària) i l’entorn de la Plaça Europa
  • La nova ubicació representarà estalvis considerables en la despesa immobiliària
  • Les ofertes es poden presentar fins al proper 18 de juliol del 2014
El Govern ha convocat un concurs públic per contractar l’arrendament d’un immoble que li permeti concentrar, en règim de lloguer, diverses dependències administratives de la Generalitat. Així, el concurs estableix que l’edifici ha de tenir una superfície d’entre 20.000 i 35.000 m2 sobre rasant, limita la renda mensual a un màxim de 10 euros/m2/mes i precisa que l’immoble ha de ser nou, amb 10 anys d’antiguitat com a molt, o rehabilitat integralment. L’anunci del concurs surt publicat avui al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i el plec de condicions tècniques i administratives es pot consultar al web del Departament (www.gencat.cat/economiaiconeixement).
 
Pel que fa a la ubicació, els requisits del concurs estableixen que l’immoble ha d’estar situat a la zona compresa entre el districte de Sants-Montjuïc de Barcelona (exclosa la zona portuària) i l’entorn de la Plaça Europa de l’Hospitalet de Llobregat. Una altra de les condicions és que el nou edifici ha d’estar ben comunicat amb transport públic. En aquest sentit, un dels criteris de valoració no econòmics que es tindrà més en compte és la proximitat del transport públic i la connexió amb els punts cèntrics intermodals.
 
Els interessats a participar en el concurs tenen temps per presentar les seves ofertes fins al divendres 18 de juliol, i està previst que l’adjudicació tingui lloc al desembre del 2014.
 
Un mínim de 10 anys de lloguer
 
La Generalitat es compromet a ocupar el nou edifici en règim de lloguer durant 10 anys com a mínim, que es podran prorrogar anualment durant 10 anys més. En cas que l’immoble no compleixi amb els requisits tècnics establerts en el plec, es donarà un termini màxim de 6 mesos perquè el propietari realitzi obres d’adequació que siguin necessàries. L’immoble a contractar pot estar format per un o més edificis situats en un únic solar, o bé en diferents solars, sempre que estiguin situats a una distància màxima de 30 metres.
 
 
Cap al futur “eix administratiu”
 
La nova estratègia de gestió patrimonial de la Generalitat ofereix l’oportunitat de fer una primera operació de concentració de diferents seus administratives en un immoble nou, d’alta capacitat, eficient arquitectònicament i energèticament i amb preus competitius. En funció de la capacitat de l’immoble que resulti seleccionat, s’hi podrien ubicar també organismes i unitats d’altres departaments. A més, la zona de referència ofereix possibilitats d’expansió, ja que la Generalitat compta amb solars propis amb un potencial edificable de gran dimensió, com ara l’àmbit de Magòria. En aquesta zona hi ha ubicats també equipaments de Fira 2000 i altres seus de l’Administració, com la Ciutat de la Justícia o el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació.
 
 
Estalvis considerables en la despesa immobiliària
 
La política de venda d’immobles, que l’administració porta a terme des de l’any 2012, comporta la necessitat de reubicar els seus ocupants en nous edificis. Aquestes operacions s’emmarquen en el Pla de racionalització i optimització d’espais de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Govern al juliol del 2013, que pretén racionalitzar la despesa immobiliària, mitjançant, entre d’altres, l’alliberament d’immobles al centre de Barcelona i amb el trasllat d’aquestes dependències a noves àrees d’activitat i en immobles de lloguer més econòmic. Precisament per aquest motiu, en el plec que regula el concurs la part econòmica tindrà més pes que la tècnica en la valoració de les diferents ofertes rebudes (65% dels punts).
 
Actualment existeixen importants marges de millora en la gestió dels edificis de la Generalitat, tant sobre les despeses directes (rendes de lloguer) i indirectes (serveis associats a l’immoble), a través de la reordenació dels actius immobiliaris i de l’establiment de nous criteris en l’ocupació dels espais. Una operació de concentració com aquesta pot comportar, aproximadament, una reducció d’un 40% en l’espai ocupat, una disminució del 60% del cost de l’arrendament (menor nombre de m2 i amb una renda inferior) i una disminució d’un 55% dels costos indirectes (serveis - seguretat, neteja i manteniment - i subministraments –energia-).
 
L’estratègia de gestió patrimonial actual no es basa, doncs, en l’acumulació de recursos immobilitzats en forma de patrimoni, sinó en l’alliberament d’aquests per poder generar estalvis i destinar-los a polítiques públiques prioritàries com l’educació, la sanitat i polítiques socials.
 

1  

Fitxers adjunts

Nota de Premsa

Nota de Premsa
PDF | 99

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined