"Catalunya, la porta de la Mediterrània"

query_builder   5 juny 2014 14:05

event_note Nota de premsa

"Catalunya, la porta de la Mediterrània"

FOTO WEB
Un moment de la jornada.
 
El Departament d’Agricultura ha col·laborat amb el Saló Internacional de la Logística (SIL) en l’organització de la jornada “Import & Export Day - El transport i la distribució al sector agroalimentari”, en què el conseller delegat de PRODECA, Jordi Bort, ha presentat la ponència “Catalunya, La Porta de la Mediterrània”

En motiu de trobar solucions a les diferents problemàtiques, en el marc de la celebració del Saló Internacional de la Logística (SIL) de Barcelona, principal saló i plataforma de negocis logístics del Mediterrani i el Sud d’Europa, el  Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM), a través de l’empresa pública Promotora d’Exportacions Agroalimentàries (PRODECA), ha col·laborat amb l’organització, avui, d’una jornada, “Import & Export Day”, dedicada als productors i elaboradors amb l’objectiu de posar sobre la taula les limitacions que presenta el sector des dels punts de vista dels esmentats actors, quines són les seves necessitats i proposar solucions que permetin afrontar la problemàtica mediambiental, disminuir els elevats costos de transport, millorar els temps d'accés al mercat i la limitació per extensió dels mateixos, assegurar la qualitat, etcètera, contemplant per a això l'ús eficient dels diferents modes de transport, en particular la combinació carretera / ferrocarril.
 
Així, en el decurs de la jornada, el conseller delegat de PRODECA i director general de l’Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI), Jordi Bort, ha presentat la ponència  “Catalunya, la porta de la Mediterrània d’Europa”, abordant els reptes de les exportacions i importacions del mercat agroalimentari a Catalunya, la seva evolució i direcció.
 
Jordi Bort ha obert la seva intervenció remarcant que “Catalunya és la porta mediterrània d’Europa i volem ser encara més porta, encara més mediterrània i encara més Europa. Volem ser porta d’entrada i sortida, una connexió d’Europa al món a través d’un dels punts geogràfics més estratègics, la mediterrània.”
 
La globalització i la concentració d’operadors tendeix a polaritzar l’activitat logística mundial en menys centres operatius i de decisió, generant una gran competència entre territoris logístics per a esdevenir els nodes de connexió dels grans corredors estructurants de la xarxa comercial internacional.
 
Catalunya juga amb un avantatge clar davant d’alguns territoris competidors, però no pot perdre l’estela dels grans nexes logístics mundials situats al nord d’Europa, Sud-Est asiàtic, Americà del Nord, Americà Llatina i, en el futur, Àfrica.
 
Així, Jordi Bort ha assenyalat que Catalunya compta amb immillorables condicions per a convertir-se en un espai capdavanter en el mapa logístic internacional: condicions geogràfiques, teixit empresarial, capital humà i un sistema d’infraestructures de gran abast encapçalades per dos ports de primer nivell, un aeroport en creixement, sol logístic especialitzat i una xarxa viària i ferroviària que irriguen el territori i que, juntament amb les xarxes marítimes i aèries, integren Catalunya a les xarxes internacionals.
 
Pel que fa als fluxos comercials, Bort ha indicat que aquests s’incrementen i no queda més remei que ser al món; propiciar els fluxos de mercaderies, de serveis, de tecnologia i de coneixement de manera que es faciliti la creació de més valor i més riquesa.
 
Alhora, cal tenir en compte l’impacte de les infraestructures interconnectades. En aquest cas, poden permetre el desenvolupament de Catalunya com a hub d’intercanvis entre àrees geogràfiques, per les bones connexions amb Orient Pròxim i Orient Llunyà, i l’accés a l’Europa central (el gran mercat de gran poder adquisitiu) a través del corredor mediterrani i la connexió amb els corredors europeus.
 
En el cas del sector agroalimentari, Jordi Bort ha assenyalat que “el comerç exterior és clau per al creixement. De fet es tracta d’un sector determinant en la recuperació econòmica perquè està tirant del carro. També som bons receptors de mercaderies de l’exterior i això, tot plegat, exportacions i importacions, és una mostra del dinamisme de la nostra economia”.
 
Quan al suport de l’Administració, Bort ha destacat que “Catalunya es troba en bona disposició, el comportament exterior és positiu, l’agroalimentari és molt positiu, tot i això, per a continuar creixent necessita del suport ferm de l’Administració, mantenint el seu paper de facilitador dels intercanvis, sobretot amb la projecció de seguretat i confiança cap als mercats, i suport a les empreses exportadores, també en l’apartat de les infraestructures, i principalment, perquè són un component clau en la competitivitat, tant pel que comporten en la partida de costos, com, sobretot, pel que representa d’accés físic als mercats”.
 
En aquest punt, Jordi Bort ha afegit que “volem facilitar els intercanvis entre operadors i exportadors, compartir reflexions i inquietuds, i donar resposta a tot allò que puguem. Estem convençuts que hi ha molt camí a recórrer i sabem que l’hem de fer plegats”.
 
Per a finalitzar, Bort ha fet referència a l’activitat logística, en ella mateixa una activitat econòmica que genera una aportació cada vegada mes important al PIB del país.
 
En el món actual, l’economia globalitzada ha transformat els hàbits de consum i els processos productius, la mobilitat tant de persones com de mercaderies, aquestes últimes amb una demanda creixent en varietat i a un preu cada vegada més ajustat.
 
La logística, el transport i les infraestructures en general són unes de les claus que marcaran, durant els propers anys, la competitivitat d’una regió concreta. En aquest sentit, Jordi Bort ha assenyalat que el transport i la logística són estratègics per a la competitivitat d’un país i constitueixen un dels eixos clau per al seu desenvolupament econòmic i social, tant des del punt de vista de la generació directa de riquesa, com des de la seva funció imprescindible de suport a la resta d’activitats productives, comercials i de consum.
 
La logística és un sector estratègic en dos sentits: d’una banda, com a complement necessari per a les activitats productives, comercials i de consum, encara més potenciat en un context de globalització econòmica (els costos logístics representen un 9% de les vendes, i el transport representa entre el 5 i el 7% dels costos d’explotació); i, d’altra banda, com a oportunitat d’impuls dels sectors econòmics perquè “quan som al món, quan el nostre món és el món, vol dir que podem guanyar en competitivitat i esdevenir agents de valor”.
 
En aquesta línia, Bort ha subratllat que “Catalunya compta amb una posició geo-estratègica pràcticament immillorable i vol jugar un paper important de cara a consolidar-se com la gran plataforma logística del sud d’Europa. Ara bé, la competitivitat del sector logístic recau directament en la xarxa d’infraestructures que l’han de sustentar, aportant capacitat i eficiència en la gestió”.
 
Finalment, cal indicar que el sector exterior va aportar al 2013, el 2013, 2,2 punts positius al creixement de l’economia de Catalunya. Catalunya va exportar 28,694 milions de tones de mercaderies, de les que el 19,63 % van ser productes agroalimentaris, i 58.358,69 milions d'euros, 13,76% d’ells de productes agroalimentaris. I Catalunya va importar 43,779 milions de tones de mercaderies, 25,92% de productes agroalimentaris, i 66.627,27 milions d'euros, 12,64% de productes agroalimentaris.
 
Import & Export Point
 
D’altra banda, en el marc de la Jornada, PRODECA ha organitzat l’‘mport & Export Point’, un espai de relacions comercials, habilitat per a tots els productors i elaboradors participants, en el que durant 30 minuts té lloc una trobada de contactes empresarials ràpids entre els productors/elaboradors i empreses de servei logístic.
 
Per a finalitzar la jornada, se celebra  un dinar Networking, en un espai habilitat per a l’intercanvi de contactes empresarials, en el que els productors/elaboradors i les empreses logístiques, poden aprofundir més sobre els temes tractats en les entrevistes celebrades anteriorment.   
 
 
 
També ens podeu seguir a través de facebook.com/agricultura.cat i twitter.com/agriculturacat.
 

1  

Fitxers adjunts

Imatge de la jornada.

Imatge de la jornada.
JPG | 203

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined