El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) farà efectiu demà divendres, 13 de juny, el pagament de les 1.275 sol·licituds d’ajut per a la utilització dels serveis d’assessorament per part de les persones agricultores, aprovades pel director general de Desenvolupament Rural, Jordi Sala, per un import d’ajut total de 448.524,61 euros.
 
L’ajut per a l’assessorament per al 2013 s’emmarca en l’Ordre AAM/40/2013, de 4 de març, per la qual s’aprova les bases reguladores dels ajuts associats al Contracte Global d’Explotació (CGE) i es convoca els corresponents a l’esmentada anualitat. Els ajuts de CGE s’emmarquen en el Programa de Desenvolupament Rural (PDR) 2007-2013 i tenen caràcter de cofinançats amb el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).
 
L’objecte d’aquest ajut és la utilització dels serveis d’assessorament prestat per entitats inscrites en el Registre d’entitats d’assessorament agrari de Catalunya. En concret, aquesta darrera convocatòria ha tingut com a objecte l’assessorament tècnic, com a mínim, en l’àmbit de la condicionalitat i la seguretat laboral. Aquest assessorament inclou el diagnòstic de la situació i la proposta i execució de millores. Els beneficiaris d’aquesta línia d’ajuts poden ser persones físiques i jurídiques, titulars d’una explotació agrària.
 
 A nivell territorial, els ajuts concedits es distribueixen de la següent manera:
 
Serveis Territorials
Núm. Expedients
Ajut (€)
 
Barcelona
6
1.929,02
2
Catalunya Central
122
40.812,73
14
Girona
186
64.687,73
17
Lleida
897
316.889,29
25
Tarragona
40
15.450,00
2
Terres de l’Ebre
24
8.755,84
0
Total
1.275
448.524,61
60
 
Amb aquesta darrera convocatòria, s’ha pagat un import total d’ajut de 5.456.171,26 euros, dins del període 2007-2013 del Programa de Desenvolupament Rural.
 
 
També ens podeu seguir a través de facebook.com/agricultura.cat i twitter.com/agriculturacat.
 
 

1  

Fitxers adjunts

Comunicat de premsa.

Comunicat de premsa.
PDF | 318