Presidència, Salut i Benestar Social i Família constitueixen el Consell Assessor del Pla interdepartamental d'atenció i interacció social i sanitària

query_builder   17 juny 2014 16:56

event_note Nota de premsa

Presidència, Salut i Benestar Social i Família constitueixen el Consell Assessor del Pla interdepartamental d'atenció i interacció social i sanitària

Constitució Consell Assessor PIAISS
El Consell Assessor està constituït per sis professionals, tres del sector social i tres del sanitari, cadascun d’ells amb una àmplia experiència en les línies estratègiques que conté el Pla i també de prestigi professional reconegut per ambdós sectors i per la societat en general. Els membres han estat proposats pels departaments implicats i acceptats per unanimitat. Les persones designades són Teia Fàbrega, educadora social; Pilar Piñeiro, infermera; Manuel Valls, advocat; Antoni Salvà, metge geriatre; Antoni Juan, metge internista; i Enric Arqués, psicòleg clínic.
 
Les funcions del Consell Assessor són aportar experiència i coneixement al Pla i participar activament en el disseny i implementació del model d’atenció integrada social i sanitària. En la propera reunió, que es farà la primera setmana de juliol, es concretarà el funcionament del Consell amb el consens dels seus membres.
 
El Pla interdepartamental d'atenció i interacció social i sanitària (PIAISS) va néixer per fer un pas endavant en la interacció entre els serveis sanitaris i socials i apostar per un model assistencial centrat en les persones. El nou model resultant garantirà una atenció integral, el contínuum assistencial i l’eficiència en l’ús dels recursos.
 
En la primera reunió del Consell assessor del PIAISS s’ha decidit avançar en la integració funcional d'estructures i serveis en territoris concrets. Particularment es vol prioritzar l’atenció sanitària i els serveis socials de base treballant de manera conjunta amb l’administració local.
 
D’altra banda, també s’està treballant en un model d'atenció domiciliària coordinat, amb caràcter preventiu i que optimitzi els nous models d’atenció (teleassistència, telemedicina, etc). Finalment, s’està reordenant la llarga estada i el model d’atenció sanitària a les residències, en l’àmbit sociosanitari, de salut mental i també drogodependències i VIH.
 
Més informació:
 
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined