OCUPACIÓ

La Generalitat aprova una ordre perquè el SOC pugui treballar la intermediació laboral amb agències de col·locació per a determinats col·lectius

query_builder   3 juliol 2014 12:53

event_note Nota de premsa

OCUPACIÓ

La Generalitat aprova una ordre perquè el SOC pugui treballar la intermediació laboral amb agències de col·locació per a determinats col·lectius

 

 • El SOC hi destina 3.561.000 euros procedents dels pressupostos de l’Estat que la Generalitat ha aconseguit malgrat rebutjar adherir-se al model implantat pel Govern espanyol
 
 • La Generalitat tan sols pagarà a les agències si demostren que la inserció laboral de la persona és d’un mínim de sis mesos
 
 • Les quantitats a pagar poden ser de 725, 900 o 1.600 euros en funció de la persona del col·lectiu previst a l’ordre i la durada de la contractació
 
 • L’ordre inclou una línia d’actuació exclusiva adreçada a la inserció de persones amb discapacitat o malaltia mental, atesos els alts índexs de desocupació que pateix aquest col·lectiu
 
 • La Generalitat manté el caràcter públic de la intermediació laboral, i exigirà autorització administrativa a les agències, que seran sotmeses a control i inspecció del SOC
 
 
La Generalitat de Catalunya ha aprovat avui en el sí del Consell de Direcció del Servei d’Ocupació de Catalunya una ordre de convocatòria de concessió de subvencions que, per primer cop, permetrà al SOC treballar amb agències de col·locació des de l’àmbit de la intermediació.
 
La col·laboració públic-privada d’aquesta iniciativa pretén aconseguir una millora dels mecanismes d’intermediació laboral per fomentar les oportunitats d’accés a una ocupació per part de les persones desocupades amb dificultats d’inserció laboral, i és un complement de la intermediació que es fa i es continuarà fent des de les Oficines de Treball de la Generalitat.
 
El Govern de la Generalitat ha apostat per aquesta mena de col·laboració preservant el caràcter públic de la intermediació laboral de manera que s’exigeix autorització administrativa per desenvolupar aquesta activitat; pel caràcter gratuït de les actuacions per a les persones; i perquè les empreses estan sotmeses al control i inspecció del SOC, entre d’altres coses.
 
La primera experiència de col·laboració púbic-privada en intermediació laboral amb agències de col·locació, que poden ser entitats privades, amb o sense ànim lucre, i administracions locals, prèviament autoritzades, estableix que aquestes rebran el pagament per resultat efectiu d’inserció laboral demostrada d’un mínim de sis mesos.
 
Per últim, amb aquesta ordre la Generalitat ha decidit implementar el seu propi model de col·laboració públic-privada amb les agències de col·locació sense adherir-se al model de l’acord marc posat en pràctica pel Govern espanyol.
 
Malgrat l’oposició a donar suport al model estatal, la Generalitat ha aconseguit que el Govern espanyol traspassi a Catalunya els 3.561.000 euros dels pressupostos generals de l’Estat que li corresponen en funció de la distribució de les subvencions destinades a les agències de col·locació. 
 
A diferència de l’espanyol, el model de col·laboració amb les agències de col·locació de la Generalitat té en compte les característiques i expertesa de les entitats que treballen a Catalunya; determina els col·lectius de persones que des de les oficines de treball es derivaran a les agències de col·locació, així com els àmbits territorials d’actuació. Tot això amb l’objectiu d’assolir el major nivell de cobertura territorial i donar un servei de proximitat a les persones desocupades.
 
Col·lectius i xifres de l’ordre
 
- L’import màxim destinat és de 3.561.000 milions euros.
 
- Es preveu que les agències atenguin al  voltant de 10.000 persones.
 
- Els aturats beneficiaris, que hauran d’estar inscrits com a demandants d’ocupació en les Oficines de Treball, seran derivats voluntàriament a aquestes agències pel propi Servei d’Ocupació de Catalunya.
 
- Es destina als següents col·lectius:
 
 • Persones majors de 45 anys que portin més de 6 mesos inscrites ininterrompudament com aturades.
 • Persones majors de 30 i menors de 45 que portin més de 18 mesos inscrites ininterrompudament com aturades.
 • Persones menors de 25 anys que portin un mínim de 12 mesos inscrites com a aturades amb dèficits estructurals i amb especials dificultats d’incorporació al mercat de treball per mancances formatives o altres circumstàncies
 • Persones que tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33% i que pateixin alguna de les discapacitats següents: intel·lectual, física, sensorial, o trastorn mental; sobre aquesta última, serà suficient la seva acreditació mitjançant un informe per part del servei que fa el seguiment terapèutic.

L’ordre abonarà les següents quantitats per inserció laboral:
 
- Col·lectiu de persones majors de 45 anys que portin més de 6 mesos inscrites ininterrompudament com a aturades:
 
 • Contractes de 6 a 12 mesos: 725 euros.
 • Contractes superiors a 12 mesos: 900 euros.
 
- Col·lectiu de persones majors de 30 i menors de 45 que portin més de 18 mesos inscrites ininterrompudament com aturades:

 • Contractes de 6 o més mesos: 900 euros.
 
- Col·lectiu de persones menors de 25 anys que portin més d’un any inscrites com a aturades:
 •  Contractes de 6 o més mesos: 900 euros.
 •  Per entrevista inicial (inclou acollida, entrevista i diagnosi de la situació laboral de cada persona): 40 euros.

- Pel que fa al col·lectiu de persones amb discapacitat:
 
 • Per contractacions acumulades iguals o superiors a 6 mesos: 1.600 euros.
 • Per entrevista inicial (inclou acollida, entrevista i diagnosi de la situació laboral de cada persona): 80 euros.
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined