La Secretaria General de l’Esport, a través del Consell Català de l’Esport, destinarà 1,6 milions d’euros per ajudar Ajuntaments i entitats municipals descentralitzades del país a portar a terme 161 actuacions urgents d’adaptació a la seguretat, l’habitabilitat o la funcionalitat d’equipaments esportius existents.
L’objectiu d’aquests ajuts és col·laborar a resoldre en el transcurs de l’any 2014 les mancances més greus de les instal·lacions esportives municipals mitjançant actuacions puntuals i urgents per corregir deficiències que incompleixen la normativa vigent.
 
Un cop feta la valoració de les 521 sol·licituds rebudes, s’han pogut atendre 161 actuacions, mentre que 89 no han estat admeses per raons administratives. La valoració de les actuacions s’ha fet d’acord amb les bases establertes, prioritzant aquelles que afecten la seguretat de la pràctica esportiva, com la substitució de porteries i cistelles, el condicionament dels paviments dels pavellons, camps i pistes, així com la depuració de l’aigua de les piscines.
 
També s’han inclòs algunes actuacions que milloren la funcionalitat com l’ampliació, el marcatge o l’enllumenat dels espais esportius. Menor puntuació han obtinguts aquelles obres que feien incidència en l’habitabilitat, com els degoters, els revestiments o les instal•lacions d’aigua calenta dels vestidors i els serveis per al públic. Les obres han de finalitzar com màxim el 15 d’octubre de 2014.
 
Cal destacar que tots els tràmits administratius vinculats a aquesta convocatòria es realitzen electrònicament, a través de l’Extranet de les administracions catalanes EACAT, sense fer ús de paper, com un primer pas cap a l’Administració digital.
 
Aquesta convocatòria de subvencions s’emmarca en les actuacions del Pla director d’instal•lacions i equipaments esportius de Catalunya (PIEC), l’eina impulsada per la Secretaria General de l’Esport per planificar i programar les xarxes d’equipaments esportius al nostre país que fomentin l’activitat fisicoesportiva en els seus vessants d’iniciació, competició, lleure i salut.