Les entitats signants de l’Acord del Codi de Bones Pràctiques Comercials al llarg de la Cadena Alimentària a Catalunya (CBPC), en col·laboració amb el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM), han iniciat una nova campanya per a la promoció del préssec i de la nectarina.
 
Fruit d’aquesta col·laboració, durant aquest 2014, ja s’ha dut a terme dues campanyes de promoció de productes agroalimentaris: una per a la patata nova i l’altra per la cirera. 
 
Atesa la bona resposta de les campanyes de l’any 2013, es preveu incrementar la gama de productes per a aquest 2014, amb l’objectiu de seguir informant el consumidor per a posar en valor les qualitats d’aquests productes autòctons i de temporada, i promoure’n la seva millor percepció i el seu consum.
 
En aquest sentit, cal subratllar que aquesta actuació és un exemple de cap a on s’ha d’orientar el sector en el seu conjunt, unir voluntats, esforços i recursos amb una finalitat comuna a partir d’un treball conjunt. El gran mèrit del CBPC és precisament que hi hagi aquest acord entre tots els agents i que es treballi intensament i tots plegats en aquesta línia.
 
Cal destacar la importància d’aquestes actuacions de promoció per al sector agroalimentari català, amb un missatge de producte de qualitat, de temporada i de proximitat, acotant el temps, i incentivant-ne el consum, alhora que es fa pedagogia per al futur.
 
 
També ens podeu seguir a través de facebook.com/agricultura.cat i twitter.com/agriculturacat.