• Es porten revisades un total de 27 comarques, que inclouen 680 municipis
 
  • S’han identificat més de 2.900 captacions d’aigua per subministrament d’aigua potable municipal, de les quals 2.713 són aigües subterrànies (pous i/o fonts) i 206 aigües superficials (llacs i rius), mentre que també s’han determinat els punts de connexió a xarxes supramunicipals
 
  • L’objectiu d’aquest treball és unificar en una base de dades les diverses informacions disponibles, per tal de facilitar la transparència amb l’ús de l’aigua, analitzar els abastaments d’aigua de tots els municipis, determinar la seva vulnerabilitat i poder plantejar possibles millores
 
 
L’Agència Catalana de l’Aigua està duent a terme un inventari de les fonts d’abastament d’aigua potable municipal de tots els municipis de Catalunya.
 
Aquesta iniciativa, començada l’any 2012, ha permès revisar fins a la data un total de 27 comarques (Barcelonès, Baix Llobregat, Garraf, Anoia, els dos Vallesos, Maresme, Osona, Bages, Berguedà, Garrotxa, Alt i Baix Empordà, Gironès, la Noguera, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, l’Alta Ribagorça, l’Alt Camp, l’Alt Penedès, l’Alt Urgell, el Baix Camp, el Baix Ebre, el Baix Penedès, la Cerdanya, la Conca de Barberà, les Garrigues i el Montsià), que inclouen un total de 680 municipis.
 
Aquest inventari permetrà analitzar els abastaments d’aigua de tots els municipis, unificar les dades existents, determinar la vulnerabilitat dels punts de captació i analitzar possibles solucions per garantir el subministrament d’aigua.
 
El coneixement detallat de l’equilibri entre la capacitat de subministrament i les demandes d’aigua permetrà també reduir la vulnerabilitat de les fonts d’aigua i analitzar possibles millores amb l’objetiu de homogeneitzar les garanties de subministrament d’aigua potable arreu del territori.
 
S’han pogut identificar més de 2.900 captacions, de les quals 2.713 són subterrànies (pous i/o fonts) i 206 superficials (llacs i rius), mentre que també s’ha analitzat si les comarques disposen de connexió a xarxes supramunicipals.
 
Dels 680 municipis analitzats, s’ha evidenciat que 260 d’ells s’abasteixen únicament d’aigua subterrània, 197 de xarxa supramunicipal i de subterrània, 104 només d’aigua procedent d’una xarxa de subministrament supramunicipal; 63 d’aigua superficial i subterrània,  29 d’aigua superficial, subterrània i xarxa supramunicipal, 27 només d’aigua superficial i 4 d’aigua superficial i de xarxa supramunicipal.
 
Aquesta base de dades és necessària per tal de portar a terme les accions de transparència i accesibilitat de les dades als ciutadans, així com els treballs de gestió conjunta dels recursos d’aigua superficial i subterrànea, i la coordinació en l’ús dels recursos locals i regionals.
 
 
Taula amb els tipus de fonts d’abastament inventariats per comarques
 
FONTS D'ABASTAMENT
TIPUS
COMARCA
Subterrània
Superficial
Connectats a xarxes supramunicipals
Alt Camp, L'
124
1
Alt Empordà, L'
163
10
Alt Penedès, L'
110
2
Alt Urgell, L'
163
12
Alta Ribagorça, L'
32
12
Anoia, L'
123
5
Bages, El
135
12
Baix Camp, El
191
15
Baix Ebre, El
37
 
Baix Empordà, El
86
 
Baix Llobregat, El
69
 
Baix Penedès, El
61
 
Barcelonès
 
 
Berguedà, El
102
17
Cerdanya, La
111
14
 No
Conca de Barberà, La
112
5
Garraf, El
39
 
Garrigues, Les
23
1
Garrotxa, La
61
3
Gironès, El
62
1
Maresme, El
170
 
Montsià, El
46
 
Noguera, La
55
29
Osona
159
31
Pallars Jussa
132
17
 No
Pallars Sobirà
7
2
 No
Vallès Occidental, El
73
2
Vallès Oriental, El
267
15
 

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 283