La Generalitat adjudica el lot de 13 edificis per 201 milions d'euros a l'empresa Zurich

query_builder   11 juliol 2014 12:52

event_note Nota de premsa

La Generalitat adjudica el lot de 13 edificis per 201 milions d'euros a l'empresa Zurich

  • L’operació suposarà un estalvi anual de 15,1M en concepte de censos i despeses de manteniment 
  • Des de l’any 2012 l’administració catalana ja ha venut un total de 34 edificis per un import de 532,6 milions d’euros que han permès estalviar 33,2M anuals
  • Aquestes actuacions s’emmarquen dins del Pla de racionalització i optimització d’espais que permetrà a la Generalitat obtenir uns ingressos extraordinaris per complir amb les obligacions de despesa i sanejar les finances públiques

El Departament d’Economia i Coneixement ha adjudicat a l’empresa Zurich el lot de tretze immobles que la Generalitat té en règim de propietat al centre de Barcelona. L’operació, que s’ha fet a través de subhasta pública, s’ha tancat per un import de 201 milions d’euros, un 17% més (29M) respecte al preu de sortida fixat inicialment en segona subhasta. D’acord amb el plec de condicions de la subhasta, la Generalitat continuarà ocupant aquests espais en règim de lloguer per un període màxim de 5 anys en els edificis 1 a 6, i de fins a 20 anys en els següents.

Amb la venda d’aquest portfoli, la Generalitat aconseguirà un estalvi anual de 15,1 milions d’euros corresponents a les quotes anuals per la cancel·lació anticipada dels censos emfitèutics que gravaven aquests immobles (13,7M) i les despeses de manteniment (impostos, assegurances, reparacions, etc) que aniran a càrrec del nou propietari (1,4M).
 
La superfície total dels immobles adjudicats avui és de 76.655 m2 sobre rasant i 17.382 m2 sota rasant. D’acord amb els contractes d’arrendament, l’Administració pagarà una renda anual de 12,9 milions d’euros. El contracte de compra-venda està previst que se signi a finals del mes de juliol.
 
Segons ha explicat el director general de Patrimoni de la Generalitat, Salvador Estapé, “l’operació d’avui respon a una política de desinversió en actius immobiliaris no estratègics que està en sintonia amb les dinàmiques que han seguit els operadors públics i privats en els últims anys”. Aquesta venda s’emmarca dins el Pla de racionalització i optimització d’espais que el govern ha dissenyat per aconseguir una gestió més eficient dels immobles ocupats per serveis administratius, que permet estalviar costos i obtenir uns ingressos extraordinaris que es destinaran a sanejar els comptes públics. D’aquesta manera, la Generalitat pot alliberar recursos immobilitzats en actius immobiliaris per dedicar-los a polítiques públiques més prioritàries en aquests moments, com ara salut, educació o polítiques socials.
 
 
 
34 edificis per 532,6 milions d’euros, en tres anys
 
“L’adjudicació d’avui és una nova mostra de confiança dels inversors en la gestió de la Generalitat i en l’evolució i les bones perspectives de futur de l’economia catalana”, assegura Estapé. I és que aquesta no és la primera operació d’aquestes característiques que du a terme el Govern català. De fet, des de l’any 2012 i si es té en compte l’adjudicació d’avui, la Generalitat ja ha venut un total de 34 edificis, tots a la ciutat de Barcelona, per un import total de 532,6 milions d’euros. Aquesta política de venda i posterior arrendament d’immobles ha suposat per a les arques de l’Administració un estalvi de 33,2 milions d’euros anuals en concepte de quotes de cens i despeses de manteniment.
 
Per ordre cronològic, les operacions són les següents:
  • Any 2012. Les primeres operacions van tenir lloc aquest exercici amb l’adjudicació per separat de 3 immobles a la ciutat de Barcelona per un import global de 69M d’euros. La primera va tenir lloc el 27 de març quan es va adjudicar la seu del Departament de Territori i Sostenibilitat, situada al número 2-6 de l’avinguda Josep Tarradellas per un import de 52M. La segona, el 22 de maig amb la venda del número 221 del carrer Muntaner per un total de 2,5M. I la tercera, el 19 de juny amb l’adjudicació de l’edifici del carrer Doctor Roux 80 -86 per 14,5M.
  • Any 2013. L’any passat la Generalitat va vendre 14 immobles per un total de 197M. La quarta operació es va dur a terme el 5 de febrer de 2013 amb l’aprovació per part del Govern de l’adjudicació de l’edifici del carrer Fontanella 6-8 per 25M. I la cinquena, al mes de juny amb l’adjudicació d’un lot de 13 edificis per 172M.
  • Any 2014. Fins al mes de maig, l’Administració catalana ha realitzat quatre operacions per un total de 65M. El 28 de febrer del 2014 es va formalitzar el contracte de compra-venda dels edificis de la Rambla de Catalunya 19-21 i el Passeig de Pujades, 11-13, per 23,2M i 14.M respectivament. I, finalment, el 15 d’abril el Govern va autoritzar la venda directa, després d’haver estat declarats deserts en subhasta pública, de l’immoble situa a Via Laietana 69 per 11,9M; i de l’edifici situat a l’Avinguda Diagonal 523-525, per 16,4M.
  Quadre amb la relació dels 13 immobles adjudicats
 
Via
Preu sortida 2a subhasta
Preu oferta 2a
subhasta
 
 subhasta
Renda anual (IVA exclòs)
1
Casp, 24-26
18.784.174,11
18.800.000
1.056.144,48
2
Gran Via, 639
10.336.677,39
12.600.000
624.460,05
3
Pamplona, 103-113
17.836.118,93
18.800.000
1.188.264,96
4
Avinguda Meridiana, 38
8.680.523,66
9.000.000
558.328,14
5
Pere IV, 134-146
22.769.989,27
23.100.000
1.461.582,12
6
Ausiàs Marc, 36-40
12.055.131,58
12.100.000
748.583,32
7
Via Laietana, 2
10.968.253,73
15.000.000
986.277,66
8
Passeig del Taulat, 266
28.201.703,50
35.500.000
2.563.108,88
9
Girona, 20-22
8.008.471,72
11.000.000
723.313,08
10
La Rambla, 6 i 8 i ptge. de la Banca, 2-4
9.885.416,69
13.100.000
869.532,00
11
Pg. de Sant Joan, 39-41(palauet) i Diputació, 355 (edifici alt més l’adossat)
17.570.773,35
23.000.000
1.547.778,96
12
Pg. de Sant Joan, 45 (local primer i segon)
1.399.019,96
1.800.000
122.753,28
13
Diputació, 353 (annex a l’edifici alt del c/ Diputació, 355)
5.661.933,79
7.200.000
485.075,10
 
TOTAL:
172.158.187,68
201.000.000
12.935.202,03
 

1  

Fitxers adjunts

Nota de Premsa

Nota de Premsa
PDF | 65

undefined
undefined
undefined
undefined