Agricultura liquidarà el 29 de juliol els ajuts a les agrupacions de defensa vegetal (ADV) corresponents al 2012

query_builder   21 juliol 2014 12:18

event_note Nota de premsa

Agricultura liquidarà el 29 de juliol els ajuts a les agrupacions de defensa vegetal (ADV) corresponents al 2012

 
El Departament d'Agricultura,Ramadria, Pesca, Alimentació i Medi Natural, d'acord amb la confirmació per part del departament d'Economia i Coneixement, confirma la previsió de fer efectius a finals d’aquest present mes els pagaments dels ajuts a les ADV corresponents a la convocatòria de 2012, i que es realitzen amb càrrec al pressupost de 2013, per un import total d’1.885.201,24 €.
 
L’objectiu global dels ajuts que en matèria de sanitat vegetal es preveu abonar a les ADV és la millora en la prevenció, el control i la lluita contra les plagues i malalties dels vegetals a través de les ADV. Aquestes accions inclouen tant les actuacions d’assistència tècnica per a la gestió integrada de plagues (GIP), com la prevenció i lluita contra aquelles plagues, malalties i males herbes prioritàries per al DAAM. 
 
Les ajudes a les ADV són una de les prioritats de la Direcció general d’Agricultura i Ramaderia en matèria de sanitat vegetal. No en va, la feina especialitzada que requereix la sanitat vegetal necessita de profunds coneixements tècnics i d’experiència contrastada, la qual cosa s’aconsegueix a través de la formació constant i el treball de camp que permet un acostament molt proper als problemes reals dels conreus i una gestió directa a nivell d’explotació i aquesta tasca la porten a terme de manera molt satisfactòria, en col·laboració amb el Departament, les ADV.
 
D’altra banda, els objectius de la Directiva 2009/128/CE, la qual estableix el marc de l’actuació comunitària per aconseguir un ús sostenible dels plaguicides i que conté previsions com la correcta adaptació de les explotacions a la Gestió Integrada de Plagues (GIP), fa que la figura de les ADV, amb el seu personal tècnic altament qualificat i especialitzat, esdevingui un model absolutament necessari per a garantir el correcte desenvolupament i assessorament en matèria de sanitat a les explotacions agrícoles.
 
Recordem que les ADV van ser regulades per la Generalitat de Catalunya l’any 1983, amb l’objectiu de col·laborar amb l’Administració per lluitar de manera col·lectiva contra els agents nocius dels vegetals. Això es tradueix, de fet, en una regulació del treball tècnic en l’àmbit de la sanitat vegetal des del sector privat i a iniciativa de les persones agricultores. Les ADV han estat des dels seus inicis una eina molt important en la lluita contra les plagues, malalties i males herbes habituals a casa nostra, i han suposat també un suport molt rellevant per a la prevenció i lluita d’aquelles noves plagues i malalties, especialment perilloses, contra les quals s’han establert mesures obligatòries per evitar la seva introducció i propagació.
 
Amb aquest pagament només restaran pendents de pagament els ajuts certificats corresponents a la convocatòria de l’any 2013 que s’han tramitat amb càrrec al pressupost de 2014, els quals es mirarà de fer efectius, a l’igual que s’ha fet amb els de l’any 2012, tan aviat com les disponibilitats de la Tresoreria de la Generalitat ho permetin. En qualsevol cas, cal destacar l’esforç que fa el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural per a mantenir anualment els imports d’aquests ajuts, la qual cosa referma el compromís esmentat amb les ADV.
 
En aquest sentit, el passat 2 de juny es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya l’ordre AAM/168/2014, de 26 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts al sector agrícola en matèria de sanitat vegetal i es convoquen els corresponents a l’any 2014.
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined