El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural està efectuant un seguit de controls terreny a les diferents zones vulnerables de Catalunya, consistents en verificar que els purins no s’apliquen en aquells cultius en què la normativa ho prohibeix. Concretament s’estan realitzant controls terreny en parcel·les de cereals d’hivern (ordi i blat), on la normativa prohibeix l’aplicació de purins en aquesta època de l’any.
 
Aquesta normativa deriva de la Directiva Nitrats, està basada en criteris agronòmics, busca que el nitrogen dels purins s’aprofiti al màxim pels cultius i prohibeix aplicar fertilitzants (purins i gallinasses) fins al setembre, en aquelles parcel·les que no se sembraran fins a la propera tardor. Aplicar aquests fertilitzants fora de l’època comporta un mal aprofitament dels seus nutrients (nitrogen, etc.) pels cultius.
 
Les granges afectades pel tancament de les plantes disposen de capacitat d’emmagatzematge a les seves basses fins a l’arribada del proper període de fertilització dels cultius, i no tenen necessitat d’aplicar fins aquell moment. En el supòsit de què alguna granja tingui problemes puntuals es pot adreçar al DAAM per tal de buscar solucions al seu cas.
 
Els ramaders afectats pel tancament de les plantes disposen de dos mesos per modificar els seus plans de gestió. Alguns d’ells poden solucionar els problemes mitjançant canvis en les dietes o instal·lant separadors sòlids-líquids, que permeten exportar fora de la zona els nutrients dels purins. Altres hauran d’adoptar mesures de tractament més importants.
En qualsevol cas, durant aquest període i mentre s’instal·len els sistemes de tractament, els ramaders han d’assegurar una correcta gestió de les dejeccions ramaderes.
 
El Departament d’Agricultura va obrir una línia d’ajuts per bonificar els avals als ajuts per la implementació de sistemes de tractament. Actualment s’està enllestint una Ordre d’ajuts, dotada de 3,3  milions d’euros, per subvencionar les inversions en sistemes de tractament a les granges afectades.
 
El DAAM, a través de l’Oficina de fertilització i tractament de dejeccions ramaderes, ofereix assessorament a pagesos i ramaders, tant sobre els aspectes legals com sobre els aspectes agronòmics i de tractament de les dejeccions ramaderes.