Plantació de cultiu captador de colza farratgera
Plantació de cultiu captador de colza farratgera
Alguns sistemes agraris tenen el sòl sense cultiu en les èpoques que es produeixen més pluges (tardor-hivern), per facilitar que l’aigua dreni el nitrogen inorgànic present en el sòl i el condueixi cap a nivells freàtics o als recs i rieres. La implantació de cultius captadors de nitrogen (altrament coneguts com a catch-crops) suposa una bona pràctica agronòmica a considerar per evitar o minimitzar aquestes situacions, i donada la seva baixa utilitat comercial es poden utilitzar com a cosubstrats en una planta de biogàs.
 
A finals de setembre de 2013, la Comissió Europea va concedir al DAAM, en col·laboració amb altres institucions catalanes, un projecte LIFE amb l’objectiu de millorar la gestió de purins i la manera com s’apliquen al camp.
 
Un dels objectius d’aquest projecte, anomenat LIFE+ FUTUR AGRARI i coordinat pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM), és l’avaluació de diferents sistemes de plantacions que permeten l’extracció de nutrients en parcel·les molt riques en nitrats i així millorar la qualitat dels sòls agrícoles. Aquesta acció es duu a terme conjuntament amb tècnics del GIRO-IRTA i de la Fundació Mas Badia.
 
Esquema
Esquema
En aquest sentit, consisteix a sembrar aquest tipus de cultius després del conreu principal. Els catch-crops són cultius que absorbeixen una part del nitrogen inorgànic que ha quedat del cultiu principal per a desenvolupar-se. Tanmateix, com que no es deixa la parcel·la nua de cultiu en cap estació, protegeixen el sòl de fenòmens erosius, eviten la formació de crosta i milloren l’hàbitat de la microfauna del sòl, fet que augmenta en alguns casos la diversitat paisatgística del territori. Posteriorment, aquest cultiu captador es pot incorporar al sòl en forma d’adob verd, o altres usos. En aquest projecte es vol estudiar el seu ús com a cosubstrat en plantes que tracten dejeccions ramaderes per incrementar la producció de biogàs.
 
Els assajos experimentals de cultius es desenvolupen en l’àmbit de l’Estació Experimental Agrícola de Mas Badia (la Tallada d’Empordà) i els de producció de biogàs al Centre Torre Marimon (Caldes de Montbui), mentre que les experiències demostratives es desenvolupen a la planta de biogàs de SAT Sant Mer (Vilademuls) i en un radi de 30 km de la planta.
 
Trobareu més informació a www.futuragrari.cat
 
 
També ens podeu seguir a través de facebook.com/agriculturacat i twitter.com/agriculturacat.
 
 

2  

Imatges

Plantació de cultiu captador de colza farratgera

Plantació de cultiu captador de colza farratgera 351

Esquema

Esquema 64