L’assistència religiosa la prestaran de manera voluntària agents pastorals designats pel Consell Evangèlic
Signatura del Conveni
La vicepresidenta del Govern i titular del Departament de Governació i Relacions Institucionals, Joana Ortega, el conseller de Salut, Boi Ruiz, i el secretari general del Consell Evangèlic de Catalunya, Guillem Correa, han signat avui un conveni de col·laboració per garantir l’assistència religiosa evangèlica als centres hospitalaris inclosos en la xarxa d’internament d’utilització pública de Catalunya.
 
L’assistència religiosa la prestaran de forma voluntària agents pastorals designats pel Consell Evangèlic de Catalunya que hagin rebut formació específica en matèria d’assistència religiosa a persones malaltes i que hagin estat degudament autoritzats pels centres públics amb els quals col·laboren. La seva activitat serà de caràcter altruista i no remunerada.
 
Els destinataris d’aquesta assistència religiosa evangèlica seran les persones malaltes ingressades en centres hospitalaris d’utilització pública que lliurament ho sol·licitin, així com els seus familiars.
 
L’Administració es compromet a donar a conèixer aquest conveni als centres sanitaris, mentre que, d’altra banda, el Consell Evangèlic de Catalunya assumeix el compromís de coordinar l’actuació dels agents pastorals, d’assegurar-se que comptin amb la informació adequada per a la realització de les seves tasques i de vetllar perquè respectin el funcionament i les normes dels centres hospitalaris, així com la intimitat de les persones i la confidencialitat de les dades a les quals tinguin accés.

1  

Fitxers adjunts

Signatura conveni amb el Consell Evangèlic de Catalunya

Signatura conveni amb el Consell Evangèlic de Catalunya
JPG | 1856