El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) va publicar la setmana passada la Resolució AAM/1813/2014, de 14 de juliol, sobre mesures obligatòries per evitar la dispersió del foc bacterià (Erwinia amylovora) a les zones de seguretat dels focus confirmats.
 
Aquesta resolució estableix les següents mesures obligatòries, per tal d’evitar la dispersió del foc bacterià a les zones de seguretat dels focus que hagin estat confirmats:
 
  1. Eliminar les floracions secundàries en tots els fruiters susceptibles.
  2. Fer els tractaments preventius obligatoris que indiqui el Servei de Sanitat Vegetal.
  3. Desinfectar totes les màquines i eines de poda en el moment de l’entrada de la maquinària a la parcel·la, independentment del fet que la màquina sigui o no propietat de la persona titular de la parcel·la, amb els productes desinfectants que determini el Servei de Sanitat Vegetal.
  4. Els tractaments i les desinfeccions han de ser anotats per la persona titular de la parcel·la en el corresponent registre de tractaments fitosanitaris del Quadern d’Explotació.
 
A la pàgina web del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM), en l’apartat del Servei de Sanitat Vegetal, es pot trobar, juntament amb la resta d’informació dedicada a la malaltia bacteriana del foc bacterià, la informació sobre quins són els tractaments preventius obligatoris i els productes que es poden utilitzar per desinfectar les màquines i les eines de poda.
 
Amb aquestes mesures, el DAAM fa un pas més per evitar al màxim la dispersió d’aquesta greu malaltia que afecta les rosàcies, i d’una manera greu i especial els perers, pomers i codonyers.
 
Cal tenir en compte que les segones floracions dels arbres i les eines de podes són els principals mitjans de propagació d’aquest bacteri, i en aquest sentit, recomanar actuacions que n’evitin la dispersió i establir mesures obligatòries de les quals en siguin conscients tots els agricultors són actuacions indispensables per aconseguir un bon èxit en la lluita contra aquesta malaltia.
 
També ens podeu seguir a través de facebook.com/agriculturacat i twitter.com/agriculturacat.