• L'Idescat i el Departament d'Economia i Coneixement situen la taxa interanual de variació del PIB en un 1,3%
La recuperació de l’economia catalana pren cada cop més força. Segons l’avanç que elaboren conjuntament l’Idescat i el Departament d’Economia i Coneixement, el segon trimestre del 2014 el PIB català va registrar un creixement intertrimestral del  0,6%, i un augment interanual de l’1,3%. Aquestes dades d’avanç es refereixen a l’evolució del conjunt del PIB i del valor afegit brut dels sectors agrari, industrial, de construcció i de serveis.
 
La contribució més positiva a la dinàmica del PIB del segon trimestre correspon al sector serveis, que creix un 1,8% interanual. Aquest sector presenta increments interanuals des del quart trimestre del 2013, gràcies a la millora dels resultats de la demanda interna. Els indicadors conjunturals disponibles del segon trimestre del 2014 suggereixen que la demanda interna manté una trajectòria a l’alça, sobretot pel que fa al consum privat i la inversió en béns d’equipament. D’altra banda, la demanda turística ha continuat fent de motor de l’activitat del sector, gràcies a l’afluència de turisme estranger i a la millora del turisme domèstic i de la resta de l’Estat. La recuperació de l’ocupació també és un dels principals indicadors de l’evolució positiva del sector serveis i del conjunt de l’economia.  
 
Pel que fa al sector industrial, es manté la tònica positiva iniciada a finals del 2012. El valor afegit brut (VAB) d’aquest sector ha crescut un 1,4% durant el segon trimestre del 2014, gràcies a la millora de la producció en la gran majoria de branques industrials. L’activitat del sector s’està beneficiant dels bons resultats de les exportacions i de la millora de la demanda interna. Cal destacar que l’augment que experimenta la producció industrial a Catalunya és superior al que registren els principals països de la zona euro.
 
Finalment, en el sector de la construcció es percep un alentiment en la caiguda del VAB (-4,9% en el segon trimestre). De fet, els principals indicadors del sector residencial milloren els darrers mesos: augmenten les compravendes de pisos nous, els preus han iniciat una trajectòria a l’alça i han començat a créixer els projectes visats pels col·legis d’aparelladors. En obra civil, la licitació d’obres també millora, tot i que dins d’uns valors que no permeten esperar canvis importants, atès el procés actual d’ajustament fiscal.
 

1  

Fitxers adjunts

Nota de Premsa

Nota de Premsa
PDF | 36