La Generalitat admet 4 de les 5 sol·licituds rebudes per participar en el concurs de casinos al CRT de Vila-seca i Salou

query_builder   6 agost 2014 16:41

event_note Nota de premsa

La Generalitat admet 4 de les 5 sol·licituds rebudes per participar en el concurs de casinos al CRT de Vila-seca i Salou

  •  Les empreses admeses opten a participar en la segona fase del concurs, en la qual es valoraran els projectes presentats i s’adjudicaran les autoritzacions de casinos
El Departament d’Economia i Coneixement ha rebut cinc sol·licituds per participar en el concurs públic per obtenir fins a un màxim de sis autoritzacions per a la instal·lació i explotació de casinos del joc en el Centre Recreatiu i Turístic (CRT) de Vila-Seca i Salou. Després d’analitzar la documentació aportada per aquestes empreses, la Comissió Tècnica de Casinos ha decidit admetre quatre de les sol·licituds rebudes i desestimar-ne una.   
 
El passat mes de juny, la Direcció General de Tributs i Joc de la Generalitat va treure a concurs públic fins a sis autoritzacions per a la instal·lació i l’explotació de casinos de joc al CRT. Això està previst a la llei 6/2014, de 10 de juny, de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres recreatius turístics, i d’establiment de normes en matèria de tributació, comerç i joc aprovada pel Parlament el passat 29 de maig.
El dia 25 de juliol, data límit per presentar-se a la primera fase del concurs, el Departament d’Economia i Coneixement va rebre les sol·licituds de 5 empreses o agrupacions d’empreses per participar en la primera fase del concurs i optar per una de les sis autoritzacions de casinos de joc per al CRT de Vila-seca i Salou:
 
-       Grup Peralada
-       Melco Property Development Limited
-       BCN IR 3, SA (Participada per: Veremonte i Hard Rock)
-       BCN IR 2, SA (Participada per: Melco i Veremonte)
-       BCN IR 1, SA (Participada per: Veremonte)
 
La Comissió Tècnica de Casinos ha analitzat la documentació presentada per les empreses, d’acord amb les bases del concurs, i s’ha comprovat amb criteris objectius si els sol·licitants compleixen els requeriments per participar-hi.
 
En primer lloc, s’ha verificat la solvència tècnica i l’experiència acumulada en la gestió de casinos per part dels interessats durant els darrers cinc anys. En segon lloc, s’ha comprovat si disposen d’una situació financera suficient per fer front a una inversió mínima inicial de 300 milions d’euros per cada autorització sol·licitada per a l’explotació de casinos, i també per als hotels i les zones comercials i d’esbarjo o de qualsevol activitat que complementi el projecte del sol·licitant. Alhora, s’ha comprovat que els participants no es trobin en cap de les circumstàncies previstes per l’article 3 de la Llei 6/2014, de 10 de juny, tant en matèria d’antecedents penals, o de sancions per incompliment de la normativa en matèria de prevenció de blanqueig de capitals, com d’estar al corrent en el pagament de les seves obligacions tributàries amb la presentació dels certificats i declaracions responsables adients.
 
Empreses admeses
 
Les empreses admeses i que podran participar en la segona fase del concurs són:
 
-       Grup Peralada
-       Melco Property Development Limited
-       BCN IR 3, SA (Participada per: Veremonte i Hard Rock)
-       BCN IR 2, SA (Participada per: Melco i Veremonte)
 
L’empresa BCN IR 1, SA (participada íntegrament per Veremonte) ha quedat exclosa. La base 4.2.2 del concurs estableix que “els sol·licitants han de justificar la seva solvència tècnica en matèria d’explotació de casinos de joc i apostes (...) durant els darrers cinc anys”, condició que aquesta empresa sol·licitant no ha satisfet.  
 
La resta d’empreses han quedat admeses a l’espera, tal i com preveu la base 13 del concurs, que arribi la informació sol·licitada a tercers. Quan el Departament d’Economia i Coneixement disposi de tota la informació es publicarà la Resolució amb la llista definitiva d’admesos i exclosos.
 
La segona fase del concurs
 
Un cop es publiqui la Resolució amb la relació definitiva d’admesos, i quan les condicions urbanístiques ho permetin, començarà la segona fase del concurs, més qualificativa, en la qual es valoraran els projectes presentats. Aquesta segona etapa finalitzarà, tal com preveu la Llei, amb l’adjudicació de fins a quatre autoritzacions de casinos de joc, una per cadascuna de les sol·licituds acceptades.
 
Pel que fa a les condicions urbanístiques, i tal com preveu la Llei 6/2014, el passat dimarts 29 de juliol la Comissió de Política Territorial i d’Urbanisme de Catalunya va acordar iniciar el procediment de formulació del Pla Director Urbanístic (PDU) de reordenació de l’àmbit del Centre Recreatiu turístic de Vila-seca i Salou.  L’objectiu és permetre la implantació de noves activitats relacionades amb el turisme de negocis, congressos, convencions, comerç i activitats de joc i apostes en l’àmbit del CRT. Es preveu que el PDU estigui enllestit en un termini no superior a un any.

1  

Fitxers adjunts

Nota de Premsa

Nota de Premsa
PDF | 150

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined