Els programes de cribratge de càncer de mama i de còlon i recte detecten de manera precoç 72 casos a Lleida el 2013

query_builder   19 agost 2014 11:04

event_note Nota de premsa

Els programes de cribratge de càncer de mama i de còlon i recte detecten de manera precoç 72 casos a Lleida el 2013

  • 6.393 usuaris de les ABS Les Borges Blanques, Artesa de Segre, Ponts i La Granadella han participat en el Programa de detecció precoç del càncer de còlon i recte, prop del 61% dels total dels convidats a fer-ho
  • 12.595 dones de la RS Lleida s’han realitzat una mamografia en el Programa de detecció precoç del càncer de mama, gairebé el 82% del total de les convidades a la prova
Una de les línies estratègiques d’actuació de la Regió Sanitària (RS) Lleida la constitueixen els programes de detecció precoç del càncer colorectal i del càncer de mama. Gràcies a aquests programes portats a terme el 2013 a Lleida s’han detectat de manera precoç 11 casos de càncer de còlon invasiu i 61 casos de càncer de mama.
 
Programa de detecció precoç del càncer de còlon i recte
 
En total, el 2013 a la RS Lleida es va convidar 6.393 usuaris al Programa de detecció precoç del càncer de còlon i recte (PDPCCR), dels quals 3.879 van entregar la prova de detecció de sang oculta a la femta (PDSOF), que suposa un 60,68% de participació, una de les més altes de Catalunya i de la literatura investigada. Sumant als participants els usuaris que han fet el cribratge fora del programa, la taxa de cobertura del PDPCCR és del 61,58% dels usuaris invitats. La taxa d’indicació de la colonoscòpia va ser del 92,60%, és a dir, en gairebé tots els casos es va recomanar la colonoscòpia.
 
El càncer de còlon i recte és la segona causa de mort a Catalunya i s’ha demostrat que participar en els programes de detecció precoç en redueix la mortalitat en un 17%. A Lleida, el PDPCCR es va iniciar el 2010 i entre els anys 2011-2012 van participar en el programa les àrees bàsiques de salut (ABS) La Granadella, Agramunt, Alfarràs-Almenar i Almacelles, i l’any passat es van finalitzar les proves pilot a les ABS Les Borges Blanques, Artesa de Segre, Ponts i La Granadella (segona ronda). A causa de la dispersió geogràfica de la zona es va optar per aprofitar el circuit de recollida de mostres emprat a l’atenció primària.
 
Tots els usuaris que pertanyen a les esmentades ABS d’entre 50 i 69 anys, susceptibles de participar en el PDPCCR, van rebre una carta individualitzada en què s’indicava que havien de passar pel seu CAP o consultori local a recollir el kit de detecció de sang oculta a la femta (PDSOF) i allí els usuaris van rebre les indicacions oportunes del personal d’atenció primària per recollir la mostra.
 
El PDPCCR va diagnosticar l’any passat 11 casos de càncer invasiu, 5 en homes i 6 en dones. La taxa de detecció de casos de càncer invasiu del PDPCCR el 2013 és de 2,84 per mil usuaris que han fet el cribratge. Alhora, es van diagnosticar 4 casos de càncer de colon in situ, que reben el mateix tractament que si fossin casos de pacients amb adenomes de risc intermedi o alt risc. La taxa de colonoscòpies terapèutiques va ser del 82,60%, és a dir, en tots aquests casos la colonoscòpia va servir per fer el diagnòstic de la lesió i, alhora, extirpar-la.
 
Programa de detecció precoç del càncer de mama
 
D’altra banda, gràcies al Programa de detecció precoç del càncer de mama (PDPCM), 16.044 dones d’entre 50 i 69 anys de la RS Lleida van ser invitades al PDPCM el 2013; i 12.595 d’aquestes dones, gairebé el 82% del total de convidades a la prova, s’ha realitzat una mamografia. Al llarg dels anys, la cobertura ha variat del 59,04% el 2006 fins arribar al 81,9% el 2013. Davant la sospita de malignitat, l’any 2013 es van derivar els casos de 94 dones a la Unitat Funcional de Mama de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova (HUAV), on un equip multidisciplinari de professionals sanitaris en va valorar les imatges i va realitzar proves més específiques per fer-ne el diagnòstic.
 
D’aquests casos remesos a la Unitat Funcional de Mama (UFM), 61 han estat diagnosticats de càncer de mama, que representa una taxa de 4,84 casos de càncer per cada mil dones cribrades, xifra que ha augmentat respecte a l’any 2012 (4,48‰) i que està compresa en els estàndards de la Guia Europea (entre 2,3 i 4,6 per 1.000 dones a les quals s’ha fet el cribratge).
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined