• La promoció de la salut, la millora en el control dels factors de risc i la implementació del Codi infart són alguns dels elements que han influït en l’augment de l’esperança de vida en les persones que tenen risc de patir o que pateixen una malaltia cardiovascular
  • El grau de control de la tensió arterial ha millorat un 10% entre la població amb risc de patir una malaltia cardiovascular en el període 2010-2013
La mortalitat per infart a trenta dies s’ha reduït en l’última dècada, segons les dades del període entre l’any 2003 i el 2013 recollides pel Departament de Salut.
 
"Hi ha una tendència molt marcada de la reducció de la mortalitat per infart", valora Ricard Tresserras, subdirector general de Planificació Sanitària del Departament de Salut.
 
Aquesta davallada es deu a múltiples millores en elements del sistema sanitari públic català, entre els quals hi ha les mesures de salut pública per disminuir els factors de risc, la millora en els tractaments i la posada en marxa del Codi infart, i el programa d’atenció urgent i coordinada de l’infart agut de miocardi a Catalunya.
 
"La mortalitat per infart a Catalunya és equiparable a la d’altres països capdavanters o de referència en el tractament de l’infart", contextualitza Antoni Curós, responsable del Pla director de malalties cardiovasculars. Per exemple, la mortalitat al cap de trenta dies d’haver patit un infart en els pacients atesos als hospitals és del 11,2% a la Gran Bretanya, del 7,3% a Suècia i del 6,5% a Catalunya.
 
L’infart agut de miocardi és una causa important de morbimortalitat. Cada any es produeixen uns 6.500 infarts a Catalunya, dels quals un 40% requereixen tractament a les unitats d’hemodinàmica, sectoritzades en deu hospitals de referència a tot el territori.
 
La hipertensió arterial, més controlada
 
El grau de control de la tensió arterial ha millorat un 10% entre la població que té risc de patir una malaltia cardiovascular en el període 2010-2013, segons dades de l’Institut Català de la Salut (ICS), que ofereix atenció primària a un 80% de la població catalana. El control de la pressió arterial dels ciutadans de més de 15 anys que tenen hipertensió arterial també ha millorat un 6,1% en els mateixos anys, i ha passat del 63,9% el 2010 al 70% el 2013.
 
Quant a altres factors que incideixen en el risc cardiovascular, el tabaquisme s’ha reduït en tres punts percentuals durant el mateix període. L’any passat un 26,5% de la població de més de 15 anys la constituïen fumadors diaris o ocasionals, en comparació amb el 29,5% de l’any 2010, tal com recull l’última l’Enquesta de salut de Catalunya del 2013.
 
Codi infart
 
La implantació del Codi infart el 2009 ha contribuït a aquesta disminució, perquè s’ha promogut i s’ha facilitat l’accés al tractament que ha demostrat que és el més efectiu: l’angioplàstia primària. La coordinació dels serveis assistencials s’ha acompanyat d’un increment en el nombre de casos diagnosticats i de més precocitat en la realització de l’angioplàstia primària, de manera que ha estat més eficient l’ús dels recursos disponibles. En general, s’accepta que el termini ideal entre el diagnòstic i l’obertura de l’artèria (angioplàstia primària) amb el restabliment del flux sanguini (reperfusió) hauria de ser inferior o igual als 120 minuts.
 
El 93% dels pacients que finalment pateixen un infart reben el tractament amb angioplàstia primària al cap dels 103 minuts del diagnòstic (mediana). El 65% de tots els pacients amb infart son tractats en menys de 120 minuts des que s’estableix el diagnòstic.
 
L’atenció urgent i coordinada de l’infart agut de miocardi se sectoritza en deu hospitals de referència, amb capacitat per fer l’angioplàstia primària, distribuïts pel territori en funció de la seva situació geogràfica, la població assignada, les comunicacions i la distància de la població assignada als centres esmentats. El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) centralitza la coordinació assistencial de tot el procés i, a més, és responsable directe de la primera atenció en el 30% de casos. Les dades disponibles han mostrat que, igual que en altres països del nostre entorn, l’assistència és més ràpida quan el primer contacte és fa trucant al SEM, al 112.
 
Sis d’aquests deu hospitals de referència (Bellvitge, Vall d’Hebron, Clínic, Germans Trias i Pujol, Hospital del Mar i Hospital de Sant Pau) funcionen les 24 hores els 365 dies de l’any per oferir l’angioplàstia primària a la Regió Sanitària de Barcelona i a la resta de regions durant les nits i els caps de setmana. La resta d’aquests deu centres hospitalaris (Joan XXIII, Josep Trueta, Arnau de Vilanova i Mútua de Terrassa) estan operatius 12 hores durant tot l’any, amb l’excepció de la Mútua de Terrassa, que trasllada els pacients a Barcelona durant els caps de setmana.
 
El Codi infart ha permès millorar el diagnòstic, el tractament i el temps de resposta en el cas dels pacients amb un infart de miocardi, especialment quan els pacients contacten des de l’inici dels símptomes amb el telèfon 112 (SEM).