S’han distribuït 4.271 kits de naloxona
La Subdirecció General de Drogodependències de l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) ha format 3.795 pacients en programes de prevenció de sobredosis. Aquests programes consisteixen a donar formació als mateixos consumidors per tal que puguin prevenir, identificar i atendre una reacció adversa en els companys consumidors. L’acció formativa també inclou educació per a la prevenció de les intoxicacions agudes per estimulants (cocaïna i amfetamines). Als ciutadans que ja han superat el curs se’ls proporcionen vials de naloxona amb la finalitat que en un cas d’urgència puguin fer una primera actuació per evitar una possible mort mentre el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) fa el desplaçament. L’ASPCAT ha distribuït 4.271 kits de naloxona, un fàrmac molt segur que permet revertir les sobredosis per opiacis.
 
Les sobredosis, juntament amb les malalties infectocontagioses com la sida i les hepatitis, són les principals causes de mortalitat entre els consumidors de drogues.
 
Es calcula que en la primera dècada del segle xxi més de 70.000 joves van morir per sobredosi a la Unió Europea, i l’any 2012 uns 6.100 joves. Segons l'Agència de Salut Pública de Barcelona, a la ciutat en moren anualment uns 70 joves.
 
Superar una addicció és un procés que es pot aconseguir després d’uns anys de tractament. Per això, un dels objectius clau de la Subdirecció General de Drogodependències de l’ASPCAT és evitar que aquestes persones emmalalteixin o morin mentre encara es troben sota l’addicció.
 
L’evidència científica demostra que els programes de metadona, les sales de consum supervisat i els programes educatius de prevenció de sobredosi amb naloxona són els instruments més eficaços per evitar-ho.
 
L’any 2013 es van atendre més de 100.000 casos de consum a Catalunya
 
Catalunya s’afegeix als països que commemoren el proper 31 d’agost el Dia Internacional de la Prevenció de la Sobredosi. L’objectiu és augmentar el nivell de consciència sobre la importància de la prevenció de les sobredosis i de la necessitat que els afectats mateixos sàpiguen què fer en el cas de presenciar-ne una.
 
Actualment, hi ha unes 8.000 persones en tractament amb metadona. I durant el 2013 s’han assistit més de 100.000 casos de consum supervisat a les onze sales d’injecció higiènica de Catalunya.
 
Els factors de risc principals per a la sobredosi són l’ús de les drogues després d’un període llarg de no consumir-ne (pèrdua de tolerància), la combinació de diferents drogues, incloent-hi l’alcohol, i l’ús per la via d’injecció.
 
A Catalunya es promou que tots els centres d’atenció a persones amb dependència a les drogues facin diferents accions, entre les quals hi ha:
  • Activitats informatives. 
  • Tallers formatius de prevenció amb l’ús de la naloxona. 
  • Distribució del llaç platejat, símbol del Dia Internacional. 
  • Avaluació de l’ús del kit de naloxona. 
 
Per a més informació