El Govern impulsa la futura llei de protecció de la seguretat en l'espai públic

query_builder   2 setembre 2014 15:13

event_note Nota de premsa

El Govern impulsa la futura llei de protecció de la seguretat en l'espai públic

  • El Consell Executiu ha aprovat la memòria prèvia de l’Avantprojecte de llei, que regularà l’ocultació o dissimulació del rostre en l’espai públic amb la voluntat de garantir la seguretat ciutadana, entre d’altres aspectes
 
  • La iniciativa legislativa dóna compliment a un mandat parlamentari i s’emmarca en l’article 164 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
  
El Govern ha aprovat avui la memòria prèvia de l’Avantprojecte de llei de protecció de la seguretat en l’espai públic, que té com a objectiu establir unes pautes comunes a tot el territori per garantir l’exercici dels drets de la ciutadania en llibertat i responsabilitat de manera general. Tenint en compte que en un mateix espai públic conflueixen, amb normalitat, una pluralitat de competències que són titularitat de diferents administracions públiques, la norma pretén aconseguir la màxima protecció dels drets individuals i d’exercici col·lectiu entre totes les institucions implicades.
 
Impulsat pel Departament d’Interior, el text pretén abordar determinades problemàtiques específiques que afecten la seguretat, com l’ocultació voluntària o la dissimulació del rostre, i la violència urbana o l’incivisme, entre d’altres. L’objectiu principal és garantir la seguretat i la tranquil·litat ciutadana en l’espai públic, tot preservant la convivència i fomentant la cohesió social.
 
Així, la nova llei regularà o incidirà en els àmbits o qüestions següents:
 
  • Principis informadors i drets i obligacions a l’espai públic;
 
  • Competències de les administracions públiques;
 
  • Relacions entre administracions (convenis, protocols, ...);
 
  • Normes de conducta a l’espai públic: amenaces a la seguretat, transaccions comercials il·lícites, conductes impròpies i ús potencialment conflictiu de l’espai públic;
 
  • Mesures de foment i intervenció;
 
  • Règim d’infraccions, sancions i mesures alternatives.
 
 
La iniciativa legislativa dóna compliment a la Moció 43/X del Parlament de Catalunya, que insta el Govern a regular l’ocultació o dissimulació del rostre en l’espai públic per motius de seguretat. Així mateix, la futura llei s’emmarca en l’article 164 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, que reconeix expressament les competències sobre seguretat pública, i atribueix a la Generalitat la planificació i la regulació del sistema de seguretat pública de Catalunya.
 
Per la matèria objecte de regulació és imprescindible que la regulació es faci a través d’una disposició amb rang de llei, com a instrument normatiu que incideixi arreu del territori de Catalunya i pugui donar cobertura a les ordenances municipals dictades sobre civisme i bon govern envers l’espai públic.
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined