L’acord reduirà els costos de gestió i millorarà la prestació dels serveis, especialment en l’àmbit dels nous projectes estratègics com és la identitat digital basada en dispositius mòbils.
L’Administració Oberta de Catalunya, consorci públic format per la Generalitat de Catalunya i el Consorci Localret en representació dels ens locals catalans, ha adjudicat a Firmaprofesional la gestió del servei d’emissió de certificats digitals que ofereix a les administracions catalanes i a la ciutadania, tot mantenint la titularitat pública del servei.
 
L’objectiu d’aquesta adjudicació és impulsar els serveis d’identitat digital mitjançat una reducció dels costos de gestió i la millora de prestació dels serveis, especialment en l’àmbit dels nous projectes estratègics com és la identitat digital basada en dispositius mòbils.
 
El servei que es confia a Firmaprofesional per als propers quatre anys inclou la gestió del cicle de vida complert dels certificats digitals dins de l’abast de Catalunya.
 
En l’actualitat hi ha més de 1.400 organismes públics que utilitzen els serveis de certificació digital del Consorci AOC, amb 69.000 certificats de treballadors públics i 105.000 certificats de ciutadà. Cada any, l’AOC valida al voltant de 17 milions de certificats digitals i documents signats electrònicament, cosa que comporta un molt important estalvi de gestió per a les administracions públiques i la ciutadania.
 
El Consorci AOC, creat el 2002 en compliment del Pacte per a la promoció i el desenvolupament de la Societat de la Informació a les administracions públiques catalanes, té com objecte col·laborar amb les administracions catalanes en la millora dels serveis públics mitjançant l’impuls d’iniciatives que fan ús intensiu de les tecnologies de la informació i la comunicació.