• S’han notificat 28 casos: 20 ingressats a planta, 4 altes i 4 defuncions
  • L’Agència de Salut Pública de Catalunya continua la investigació dels pacients diagnosticats de legionel·losi declarats durant aquesta setmana a Sabadell
L’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) conjuntament amb l’Ajuntament de Sabadell continuen la investigació del brot de legionel·losi que s’ha produït durant els darrers dies al municipi de Sabadell. En relació a la informació facilitada ahir, s’han notificat 5 pacients més i 2 defuncions, amb la qual cosa són 28 el total de persones afectades fins al moment. Com ja s’ha informat, no es pot descartar que puguin aparèixer més afectats durant els propers dies atès que el període d’incubació de la malaltia és de 10 dies com a màxim.
 
Durant aquest matí s’ha produït la defunció de dos pacients de 84 i 86 anys respectivament amb patologia de base molt greu. S’ha produït una alta més, per tant el total d’altes és de 4 i la resta de pacients, 20 en total, romanen ingressats a planta (14 al Parc Taulí, 4 a l’Hospital General de Catalunya i 2 a la Clínica del Vallès). Els darrers casos notificats han iniciat la simptomatologia entre els dies 12 i 16 de setembre. Són 5 homes amb edats compreses entre els 48 i els 86 anys i es tracta de pacients amb factors de risc predisposants o patologia de base prèvia greu o molt greu.
 
Des de l’Agència de Salut Pública de Catalunya es continua amb la investigació del brot i s’han reforçat tant les activitats de vigilància epidemiològica com d’investigació ambiental, mentre es resta a l’espera dels resultats de les analítiques practicades a les instal·lacions amb possible implicació.
 
Informació útil per als ciutadans
  • La legionel·losi es transmet per inhalació d’aigua polvoritzada o aerosols.
  • La legionel·losi no es transmet de persona a persona.
  • Es pot beure sense cap perill l’aigua d’abastament públic, tant dels domicilis particulars com de les fonts públiques.
  • Es pot fer servir l’aigua d’abastament públic per a la higiene personal i per cuinar.