• El director de l’Agència, Jordi Agustí, ha visitat avui la mostra, que se celebra entre els dies 25 i 28 de setembre
 
  • L’Agència aporta informació a l’estand Illa de Reg sobre les seves competències i dades sobre el número de depuradores actives a Lleida i instal·lacions com la potabilitzadora de Ratera o l’embassament de Sant Ponç
 
  • També s’informa sobre la importància de la reutilització com a possible font d’abastament per a usos agrícoles
 
 
Foto Fira
El director de l'ACA, Jordi Agustí (1r dreta), acompanyat pel cap de la demarcació de l'ACA a Lleida, Manel Pascual (1r esquerra) i per representants del Departament d'Agricultura i d'Infraestructures.cat
L’Agència Catalana de l’Aigua està present a la Fira Agràcia de Sant Miquel de Lleida que comença avui i que finalitza el proper 28 de setembre, mitjançant una exposició ubicada a l’estand Illa de Reg, on es posen de relleu les principals infraestructures hidràuliques actives a les comarques de Lleida. El director de l’Agència Catalana de l’Aigua, Jordi Agustí, ha visitat aquest matí la mostra.
 
L’Agència aporta informació sobre les seves competències i dades del número de depuradores actives a Lleida (98 en servei, que tracten prop de 288.000 m3/dia, equivalent a una població de 754.500 habitants) i instal·lacions hidràuliques en servei com la potabilitzadora de Ratera o l’embassament de Sant Ponç.
 
També s’informa sobre la importància de la reutilització com a possible font d’abastament per a usos agrícoles.

2  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 149

Visita a l'estand Illa de Reg de la Fira de Sant Miquel

Visita a l'estand Illa de Reg de la Fira de Sant Miquel
JPG | 260