El Govern signa acords amb els pescadors de Palamós, Blanes i Sant Carles per impulsar la gestió del sector pesquer

query_builder   30 setembre 2014 15:00

event_note Nota de premsa

El Govern signa acords amb els pescadors de Palamós, Blanes i Sant Carles per impulsar la gestió del sector pesquer

  • El departament d’Agricultura i Ports de la Generalitat signen contractes amb les confraries de pescadors de Palamós, Blanes i Sant Carles de la Ràpita per potenciar l’eficiència en la gestió de l’activitat pesquera
  •  Aquests contractes s’emmarquen en el Pla de competitivitat del sector pesquer endegat pel departament d’Agricultura, com a instrument de suport a la pesca per donar compliment a les polítiques de qualitat,  sostenibilitat ecològica i responsabilitat ambiental
Ports de la Generalitat
D'esquerra a dreta: Jordi Ciuraneta, Ricard Font i Eusebi Esgleas
Els contractes han estat signats pel president de Ports de la Generalitat, Ricard Font, el director  general de Pesca i Afers Marítims, Jordi Ciuraneta,  i els patrons majors de les Confraries de Pescadors de Palamós, Blanes i Sant Carles de la Ràpita. L’objectiu és dotar les confraries de pescadors de Palamós, Blanes i Sant Carles de la Ràpita d’un instrument que aporti valor i millori la competitivitat de l’activitat pequera.
 
Objectius
 
L’acord signat avui entre el Govern i aquestes tres confraries de pescadors tindrà una vigència de dos anys durant els quals s’han de desenvolupar els objectius següents:
 
  • Millora de l’eficiència de la gestió de les llotges amb la racionalització de la gestió de la despesa i dels processos de treball, i la incorporació de  mesures de transparència en la gestió que hauran d’executar les tres confraries de pescadors
  • Optimització de l’espai de terra i l’espai d’aigua ocupat per la flota pesquera, implementació de bones pràctiques en relació amb l’ús dels espais portuaris i el procés de desenvolupament de l’activitat pesquera
  • Suport a les tres confraries de pescadors amb el control de la traçabilitat del peix amb el reforç dels serveis d’inspecció, amb periodicitat setmanal
  • Finançament del protocol a càrrec de l’empresa pública Ports de la Generalitat, a determinar en funció dels objectius i dels indicadors establerts per a cadascuna de les confraries de pescadors signants de l’acord
 
Compromisos de l’Administració catalana
 
Les principals actuacions a desenvolupar per Ports de la Generalitat i el departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural són les següents:
 
  • Elaboració i execució del Programa de millora de la competitivitat del sector pesquer per a cada confraria de pescadors signants de l’acord
  • Creació d’una comissió de seguiment i control del compliment dels compromisos adquirits per les parts dins del Pla de millora
  • Realització d’un programa formatiu a través de cursos i jornades tècniques amb l’objecte de millorar i ampliar la capacitació empresarial del sector pesquer
 
 
30 de setembre de 2014

1  

Imatges

Acte signatura

Acte signatura 3373

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 47

undefined
undefined
undefined
undefined