El Govern ha ampliat l’oferta de places del màster de formació del professorat d’ESO, batxillerat, formació professional i ensenyaments d’idiomes davant l’alt increment de la demanda per a aquest curs 2014-2015. L’ampliació s’ha fet previ acord amb totes les universitats de Catalunya que imparteixen aquests estudis que habiliten per exercir la docència en els ensenyaments secundaris.
Concretament, s’ofereixen 273 places més en les diferents especialitats docents. Especial atenció ha merescut l’especialitat en llengua i literatura catalana donat que aquests estudis de màster només es poden cursar a Catalunya. El mateix succeeix amb l’especialitat en geografia-història ja que ha estat la que ha registrat un major augment de la demanda.  
La demanda del màster de formació del professorat s’havia mantingut estable en els darrers anys però aquest curs 2014-2015 ha augmentat en 253 sol·licituds en relació amb l’any passat. Davant d’això, el Govern i les universitats han acordat l’ampliació de places i l’obertura de nous grups.
Aquesta ampliació de places beneficia a tots aquells estudiants que, a través d’Accesnet, han fet la preinscripció al màster per aquest curs 2014-2015.

1  

Fitxers adjunts

Màster formació professorat

Màster formació professorat
PDF | 40