Cargol poma

El Govern aprova un decret per defensar els conreus de plagues, com ara la del cargol poma, de manera més àgil i ràpida

query_builder   7 octubre 2014 15:40

event_note Nota de premsa

El Govern aprova un decret per defensar els conreus de plagues, com ara la del cargol poma, de manera més àgil i ràpida

·         L’objectiu del decret és evitar la introducció i propagació a Catalunya d’organismes perillosos per als productes vegetals
·         Actualment hi ha un increment de circulació de material vegetal entre països que fa més fàcil l’entrada d’organismes nocius
El Govern ha aprovat el Decret sobre mesures per evitar la introducció i propagació a Catalunya de plagues especialment perilloses per als vegetals i productes vegetals. Els organismes nocius que es consideren en el text normatiu són els establerts a nivell europeu i els que puguin introduir-se a Catalunya i provocar perjudicis ambientals o econòmics importants, com el cargol poma.
Actualment hi ha un increment de circulació de material vegetal entre països que fa més fàcil l’entrada d’organismes nocius. Per això és necessari disposar d’un marc que permeti donar una resposta més ràpida a la necessitat d’adopció de mesures obligatòries de lluita. Així, la norma preveu adaptar l’actual normativa catalana (Decret 6/1985) a la normativa europea (2000/29/CE) i estatal (43/2002), i homogeneïtzar les nombroses normatives posteriors sobre la matèria.
 
Segons el Decret, el director general competent en la matèria podrà adoptar mesures cautelars de lluita d’un organisme nociu mitjançant una resolució. En els casos de les empreses proveïdores de material vegetal la resolució serà dictada pel director general dels serveis territorials competents del departament. 
 
Cal que el director general ho notifiqui a l’Estat, i aquest directament a la Comissió i a la resta d’Estats. Aquest punt representa un canvi ja que fins ara la declaració s’havia de fer per decret del Govern a proposta del conseller competent en la matèria.
 
A més, la modificació de la normativa permetrà donar resposta a la necessitat de declarar d’utilitat pública la lluita contra el foc bacterià. La normativa actual és poc flexible i no permet realitzar mesures eficients per combatre’l.
 
Obligacions dels particulars
 
Es calcula que la població afectada pel Decret és aproximadament de 56.996 unitats, entre titulars d’explotacions agràries (55.096), empreses de jardineria (500) i titulars de vivers (1.400). D’acord amb el Decret, les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, titulars o responsables, d’espais agraris i forestals o d’àrees verdes no agràries, d’empreses proveïdores de material vegetal i els professionals del sector de la jardineria hauran de realitzar les actuacions següents:
 
  • Vigilar i mantenir el correcte estat fitosanitari dels cultius, plantacions i collites, vegetals, productes vegetals, masses forestals i àrees verdes no agràries de les quals són titulars o que estan sota la seva responsabilitat, així com dels materials connexos objecte de comerç que puguin facilitar la propagació dels organismes nocius especialment perillosos per als vegetals;
  • Facilitar tota classe d’informació sobre l’estat fitosanitari de les plantacions, vegetals i productes vegetals, quan sigui requerida pel departament competent en matèria de sanitat vegetal;
  • Notificar al departament competent en la matèria, per qualsevol mitjà admissible en dret que permeti una comunicació al més immediata possible, tota aparició atípica o símptomes d’organismes nocius especialment perillosos per als vegetals; i
  • Aplicar les mesures obligatòries que s’estableixin per part del departament competent en sanitat vegetal, que preveu el Decret.
 
També es podrà qualificar d’utilitat pública la lluita contra els organismes nocius especialment perillosos per als vegetals, en especial en els supòsits en què la lluita pugui tenir repercussions importants en l’àmbit de Catalunya per raó de la seva intensitat, extensió i tècniques requerides, el ritme d’extensió de la seva propagació, o ateses les greus pèrdues econòmiques i danys mediambientals que puguin provocar.
 
Finalment, el Decret defineix el conreu abandonat i obliga als titulars a arrencar i destruir els cultius, plantacions i collites abandonades. En aquest sentit, actualment a Catalunya ja hi ha normes que obliguen a la destrucció i arrencada de conreus abandonats en plantacions de vinya, cítrics i fruiters.
undefined
undefined
undefined
undefined